Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Komulainen Pellervon Päivässä 2015: Osuustoiminnalle asiallista kohtelua, markkinatalous on monikasvoista

Pellervo-Seura ry
TIEDOTE 9.4.2015

Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulainen Pellervon Päivässä 2015:
OSUUSTOIMINNALLE ASIALLISTA KOHTELUA, MARKKINATALOUS ON MONIKASVOISTA

Pellervo-Seuran valtuuskunnan puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Timo Komulainen kehottaa seuraavaa hallitusta kiinnittämään huomiota vakaan toimintaympäristön luomiseen rehelliselle työlle Suomessa.

Komulaisen mukaan vakaa kotimainen osuustoiminnallinen omistajuus turvaa kaikkien suomalaisten toimeentuloa ja elinympäristöä kuluttajina ja tuottajina.

”Kun osuuskunnat onnistuvat, jäsenet ja yhteiskunta voivat hyvin. Verot maksetaan Suomeen, emme pakene ulkomaille, markkinatalous toimii, epärehellisyyksistä johtuvat ruokakriisit minimoituvat ja kaikkialla maassa on investointeja, palveluita ja toimeliaisuutta”, totesi Komulainen Pellervon Päivän 2015 avauspuheenvuorossaan 9.4.2015.

Komulainen muistutti osuustoiminnan soveltuvan hyvin erilaisille toimialoille.

”Teollisuuden, kaupan, finanssialan lisäksi malli sopii varsin moneen. Biotalouden virtojen kokoamiseen osuuskuntamalli on kuin tehty. Se sopii monenlaiseen infrastruktuurirakentamiseen. Osuuskuntamallin avulla yrittäjäksi voivat ryhtyä sellaisetkin, joille yksinyrittäjyys ei ole ensisijainen vaihtoehto.”

Pienyrittäjyyden kilpailukykyä voidaan Komulaisen mukaan vahvistaa osuuskuntaan pohjaavilla yrittäjäverkostoilla. Yritysten sukupolvenvaihdoksiinkin se sopii.

”Osuustoimintamallin soveltaminen sosiaali- ja terveysalalla turvaa kotimaista omistajuutta ja käyttäjälähtöisyyttä elintärkeissä palveluissa. Osuuskunta on myös opetusväline kouluissa.”

 

”Sääntely vääntää osakeyhtiön suuntaan”

Pellervo-Seura odottaa julkiselta vallalta ennen kaikkea asennetta ja ymmärrystä, että on myös osuustoiminnallisia yrityksiä.

”Yhteiskunnassa on sääntelyssä syvä pohjavire, joka vääntää osakeyhtiön suuntaan. Tämä on valitettavaa”, Komulainen sanoi.

Hän peräsi osuustoimintamallille asiallista kohtelua kilpailulainasioissa, verotuksessa, kirjanpitostandardeissa, infrastruktuurirakentamisessa, yrittäjyyskasvatuksessa, opetuksessa, tutkimuksessa, työelämää koskevassa lainsäädännössä ja kehityspolitiikassa.

”Osa asioista on kunnossa, mutta osa ei.”

”Emme olleet kaikin osin tyytyväisiä tämän vuoden alussa voimaan astuneeseen osuustoiminnan verotusta koskevaan lainsäädäntöön. Yksi tärkeä myönteinen asia siellä oli. Vaikka olemme heikommassa asemassa kuin listaamattomat osakeyhtiöt, silti kevyesti verotetun ylijäämän rajan nouseminen 1500 eurosta 5.000 euroon on tärkeä asia.”

Komulainen arvioi, että jäsenillä on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet pääomittaa osuuskuntia.

”Ylimpien valtiollisten toimijoiden paitsi päätöksillä myös asenteella ja lausumilla on tärkeä merkitys osuustoiminnallisen yritystoiminnan edistämisessä. Se kannustaa eri toimijoita yhteiskunnassa huomioimaan myös osuustoimintamallin tarpeet.”

Komulaisen mukaan markkinatalous on monikasvoista. Yksi omistajataho on juuri osuustoiminta.

Lisätietoja:
Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu sami.karhu@pellervo.fi, puh. 0400 545 989.
Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulainen, 0440 170 813

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.