Puheenjohtaja Timo Komulainen Pellervon Päivässä 2016: Osuuskunta avuksi pk- ja yksinyrittäjien verkostoitumisessa

Pellervo-Seura ry:n tiedote 7.4.2016

 

Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulainen nosti Pellervon Päivässä 2016 esiin osuustoimintamallin mahdollisuudet pk-yrittäjien ja yksinyrittäjien verkostoitumisessa. ”Verkostoitumismallit ovat paljon nyt esillä yhteiskunnassa. Meillä on taloudessa osuuskuntia, jotka verkostorakenteella jo nyt vahvistavat eri alojen pk-yrittäjyyttä. Meillä on myös paljon henkilöstöomisteisia osuuskuntia ja yrittäjien yhteenliittymiä, jossa yksinyrittäjä saa tiimin voimaa yhteisen osuuskunnan avulla.”

Komulainen korosti, että osuuskuntamallin hyödyntämiselle on edelleen mahdollisuuksia ja Pellervon yritysneuvonta on valmis auttamaan. ”Tässä on selvä elinkeino- ja aluepoliittisenkin huomion paikka”, hän sanoi. ”Lopulta on kysymys samasta asiasta, kun kotitalous tai maatila hankkii toimeentulonsa parantamiseksi markkinavoimaa kuluttajaosuuskunnan ja tuottajaosuuskunnan kautta”, vertasi Komulainen.

Pellervon hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta korosti Pellervon Päivän 2016 päätöspuheessaan osuuskunnan jäsenen yksilönvastuuta osuuskuntansa menestyksestä. ”Meillä on tapana korostaa yrityksen tai yhteisön yhteiskuntavastuuta. Puhetta yksilön vastuusta yhteiskuntaa tai osuuskuntaansa kohtaan nostetaan esiin harvemmin. Tällaista puhetta pidetään jopa yksilöä syyllistävänä”, Asunta totesi. Asunnan mielestä demokraattisesti hallituissa osuuskunnissa – kuten valtioissakin – vastuu yrityksen menestyksestä ja uudistumisesta on kuitenkin viime kädessä jäsenten käsissä. ”Omistajajäsenten aktiivisuus ja kyky tuottaa osaavaa ja vastuullista väkeä osuuskunnan hallintoon on ratkaisevaa osuuskunnan vastaisen menestyksen kannalta”, hän totesi päätöspuheessaan.

Pellervon Päivän 2016 yhteydessä pidetyssä järjestön vuosikokouksessa valittiin järjestön 25-jäseniseen valtuuskuntaan seuraavat jäsenet:

  • elintarvikealaa edustavat maatalousyrittäjä Katariina Lampela Tervolasta, maanviljelijä Olli Palmu Karkkilasta ja maanviljelijä Pentti Suokannas Askolasta
  • finanssialaa edustavat maa- ja metsätalousyrittäjä Seppo Kietäväinen Juvalta, rehtori Jussi Vimpari Oulusta, maatalousyrittäjä Jaakko Halkilahti Salosta ja maatalousyrittäjä Tiina Varho-Lankinen Oripäästä
  • kaupan alaa edustava toimitusjohtaja Risto Alanko Juuasta
  • uusosuustoimintaa edustava toimitusjohtaja Tuula Merikivi Porista

Nyt valituista valtuuskunnan jäsenistä Tiina Varho-Lankisen toimikausi päättyy vuoden 2017 vuosikokoukseen ja muiden valittujen jäsenten toimikausi vuoden 2019 vuosikokoukseen.

 

Lisätietoja Pellervosta

Valtuuskunnan puheenjohtaja Timo Komulaiselta, puh. 044 017 0813

Toimitusjohtaja Sami Karhulta, puh. 0400 545 989, sami.karhu@pellervo.fi

Pellervo-Seura ry on osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta- ja etujärjestö. Sen tarkoituksena on osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden esiintuominen ja jäsenyhteisöjen toimintaedellytysten parantaminen. Pellervo edistää osuustoimintamallin kehittymistä ja tunnettuutta.

 

 

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.