Seppo Rytivaaran Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan avauspuhe

Avaus valtuuskunnan kokouksessa 14.12.2018
Valtuuskunnan puheenjohtaja, kauppaneuvos Seppo Rytivaara
Osuustoimintakeskus Pellervo ry

 

Arvoisa valtuuskunta,

Osuustoiminta on suomalaista työtä, omistusta ja investointeja. Se merkitsee palveluja ja arvonlisää koko maahan. Osuuskunnat eivät ole vain suuria tai vain pk-yrityksiä. Ne ovat molempia. Osuustoiminta on Suomen kansantalouden ja sosiaalisen kehityksen vahvuus. Se rakentaa vaurautta ja elämän edellytyksiä läpi koko maan. Osuuskunnat ovat avainasemassa ratkaisemassa yhteiskunnan uusia haasteita työelämään, arkeen ja elämän laatuun liittyen.

Omistajuuden monimuotoisuus on avain talouselämän tasapainoiseen kehitykseen. Kaikkien yritysmuotojen asiallinen huomioiminen ja hyvä säädöstäminen vievät kansantalouden kokonaissuorituskyvyn kasvuun.

Tässä viestimme eduskuntavaalien ehdokkaille ja äänestäjille kertoaksemme osuustoiminnan merkityksestä ja mahdollisuuksista. Mielellämme kerromme myös ehdokkaille, että laajat kansalaispiirit, potentiaaliset äänestäjät, ovat jo valmiiksi osuuskuntien jäseniä ja keskinäisten yhtiöiden osakkaita. Osuustoiminta on siis osa kansalaistaitoa.

Yhteinen viestimme on minulle hyvin omakohtaista, koska tulen kaukaa pohjoisesta ja itäisestä Kainuun maakunnasta. Osuustoiminta on valtava voima Suomen taloudessa. Se on iso osa elinkeinoelämää, viidestä seitsemään prosenttiin riippuen käytettävästä mittarista. Jäseninä osuuskunnissa Suomen kansa on 80-90 prosenttisesti. Toimimme koko yhteiskunnan hyväksi. Tulevaisuudessa toivottavasti vielä paremmin kuin tänä päivänä. Juhlavuoden puheessani Pellervon Päivässä 2017 nostin erikseen esiin pohjoista näkökulmaa. Erityisenä tehtävänä osuustoiminnalla on luoda edellytyksiä koko Suomen asuttuna ja aktiivisena pitämisessä. Osuustoiminta on markkinataloutta, joka perustuu ihmisten oma apuun ja omiin voimiin. Osuustoiminta on useimmiten se liiketoiminta, joka jää, kun muut vetäytyvät markkinoilta.

 

Hyvä valtuuskunta,

Aloitin Pellervo-Seura ry:n valtuuskunnassa vuonna 2010, valtuuskunnan varapuheenjohtajana aloitin vuonna 2012 ja puheenjohtajana vuonna 2017. Päätän kauteni valtuuskunnan puheenjohtajana tähän kokoukseen. Ilmoitin hyvissä ajoin hallitukselle ja valtuuskunnan työryhmälle, että en ole enää käytettävissä tähän tehtävään. Jäätyäni pois Pihtiputaan Osuuspankin hallituksesta minulla ei ole ollut enää viime kesän jälkeen tehtävää osuustoimintayrityksen johdossa tai hallinnossa, joten nyt on hyvä aika antaa tilaa muille. Jatkan kuitenkin valtuuskunnan jäsenenä ensi vuosikokoukseen 10.4.2019 saakka.

On siis yhteenvedon aika.

Linjasin tahtotilaani Pellervon kehittämiseksi valtuuskunnan kevätkokouksessa vuonna 2016 ja Osuustoiminta-lehden haastattelussa talvella 2017. Tahtoni oli rakentaa Pellervosta osuustoiminnan yhteinen ja vahva etujärjestö, joka noteerataan entistä paremmin erityisesti poliittisten päättäjien ja viranomaisten silmissä. Tähän liittyen Pellervosta tuli rakentaa yhä kattavammin osuustoiminnan yhteinen foorumi. Toin esiin, että tarkoitus oli jatkaa sitä myönteistä kehitystä, joka oli näkyvissä jo edeltäjäni Timo Komulaisen aikana.

Ne tavoitteet, joita tuolloin asetin, ovat pääosin tullut saavutetuksi. Totesin kauteni alussa, että oikeastaan kaikki liittyy osuustoiminnan yhteishenkeen ja yhteiseen tahtoon vielä liiketoimintamallia eteenpäin. Pellervo ei voi olla juuri enempää kuin sen jäsenet tahtovat. Nyt tätä tahtoa on löytynyt, kun tuottajaosuustoiminnan lisäksi myös kuluttajaosuustoiminta on vahvasti ja pohditusti mukana. Kiitos siitä kaikille osapuolille.

Yhdistyksellä pitää olla jäseniä, jotta se voi toimia uskottavasti. SOK:n liittyminen Pellervoon vuonna 2016 oli erityisen suuri asia. Alueosuuskauppoja on liittynyt Pellervon jäseniksi runsaasti ja vielä tänä vuonna jäseneksi tuli vielä kotikulmiltani Osuuskauppa Maakunta. Kruununa kehitykselle oli Osuuskunta Tradekan liittyminen Pellervo-Seuraan vuoden 2017 lopulla ja HOK-Elannon liittyminen Pellervon taloustutkimukseen tämän vuoden alussa. Tämähän merkitsi historiallista pellervolaisen liikkeen ja työväenosuustoiminnan järjestöllistä yhdentymistä. Ja niinpä ensi kertaa täällä kokouksessa on nyt mukana myös Tradekan edustus. Tämän merkkipaalun kohdalla tuntuu siltä, että jotain on tullut valmiiksi ja tästä on myös hyvä jatkaa eteenpäin.

Myös muutamia osuuspankkejakin on liittynyt jäseneksi, vaikka alussa asettamani tavoite, että myös osuuspankkien keskusyhteisö OP Osuuskunta liittyisi Pellervon jäseneksi ei olekaan toteutunut.  Tätä tavoitetta on syytä tavoitella edelleen, sillä ovathan osuuspankit osuuskuntien määrällä mitattuna Pellervon suurin jäsenryhmä. Myös yksi suuri yrittäjäosuuskunta eli juuri 40-vuotta täyttänyt SEO on liittynyt Pellervon jäseneksi.

Vuoden 2017 muita kiinnekohtia olivat Suomi 100, Hedvig Gebhard 150 -vuotta ja Pellervon syväluotaava strategiatyö. Strategia, jonka vuosi sitten hyväksyimme, painottaa osuustoiminnan yhteistä edunvalvontaa sekä liiketoimintamallimme ja Pellervon tunnettuutta. Tämä vuosi on ollut strategian toimeenpanon aikaa. Toimenpano on lähtenytkin hyvin käyntiin. Viisivuotisesta strategiasta on takana vasta yksi vuosi, joten mitään suuria johtopäätöksiä strategian toimivuudesta ei vielä tietenkään voida tehdä. Paljon on myös vielä edessä, jotta strategia toimisi tavoitellussa muodossaan.

Tänä vuonna olemme tavanneet päätöksentekijöitä tehostetusti. On ollut niin sanottua yhteistä ajattelutyötä. Edunvalvonnan yhteistyöverkostot ovat nyt entistä laajemmat. Olemme organisoituneet uudella tavalla jäsenyritysten avainhenkilöiden kanssa; yhteiskuntasuhdejohtajilla ja juristeilla on omat aivoriihensä. Olemme ottaneet sosiaalisen median entistä laajemmin käyttöömme. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja selvittävät strategian toimeenpanoa lähemmin tämän kokouksen omissa katsauksissaan.

Haluan lausua kaikille kiitokset siitä, että olen saanut olla pitkään mukana Pellervon toiminnassa. Meillä on ollut tahto mennä eteenpäin ja yhteistyössä henki on ollut hyvä. Kiitokset teille hyvät valtuuskunnan jäsenet! Kiitos hallitukselle ja toimistolle tahtotilasta ja ahkeruudesta mennä eteenpäin! Uusien jäsenien, uuden strategian ja sen toimeenpanon myötä Pellervolle on mielestäni koittanut entistä parempi tie tulevaisuuteen. Toivotan voimia teille kaikille myös jatkotyössänne!

Kiitos!

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.