YK:n päätöslauselma: vuonna 2025 vietetään toista Kansainvälistä osuustoimintavuotta

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt uuden päätöslauselman osuuskunnista sosiaalisen kehityksen edistäjinä ja vaatii vuoden 2025 julistamista Kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi.

Päätöslauselma rohkaisee kaikkia jäsenvaltioita, YK:ta sekä muita sidosryhmiä hyödyntämään Kansainvälistä osuustoimintavuotta osuuskuntien tukemisessa ja erityisesti niiden roolin tiedostamisessa kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä. Mutta myös laajemmin yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen myötävaikuttajina. Mongolian hallitus esitteli päätöslauselman ja se hyväksyttiin 3. marraskuuta 2023 YK:n yleiskokouksen 47. täysistunnossa.

Ensimmäinen Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 lisäsi merkittävästi globaalia tietoisuutta osuuskuntien roolista kestävän kehityksen edistämisessä. Uusi aloite rakentaa tämän menestyksen päälle.

Osuuskunnat ovat kestäviä ja menestyviä yrityksiä

Päätöslauselma korostaa myös YK:n pääsihteerin vuoden 2023 raportin suosituksia osuuskunnista sosiaalisen kehityksen edistäjinä. Osuuskunnat ovat kestäviä ja menestyviä yrityksiä ja jäsenvaltioiden tulisi vahvistaa sellaista yrittäjäekosysteemiä, joka mahdollistaa osuuskuntien osallistumisen:

• kestävien työpaikkojen luomiseen,
• köyhyyden ja nälän hävittämiseen,
• koulutukseen,
• sosiaaliturvaan- mukaan lukien yleinen terveydenhoito,
• rahoituksen saatavuuteen ja
• edullisten asumisvaihtoehtojen luomiseen niin kaupunki- kuin maaseutualueille.

Päätöslauselma suosittelee myös arvioimaan olemassa olevaa kansallista sääntelyä, jotta se on suotuisampi osuuskuntien perustamiselle ja niiden kasvulle. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota rahoituksen saatavuuteen, autonomiaan, kilpailukykyyn sekä oikeudenmukaiseen verotukseen.

Lisäksi päätöslauselma kehottaa jäsenvaltioita neuvottelemaan osuuskuntien kanssa, kun ne valmistelevat vapaaehtoisia kansallisia katsauksia YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittiselle foorumille. Tekstissä myös muistutetaan hallituksia, asiaan liittyviä kansainvälisiä järjestöjä, virastoja sekä paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä osuustoimintaorganisaatioita jatkamaan Kansainvälisen osuustoimintapäivän vuosittaista juhlistamista aina heinäkuun ensimmäisenä lauantaina, kuten YK:n yleiskokous julisti päätöslauselmassaan 47/90.

Vuonna 2025 ICA:n juhlavuosi

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA juhlii päätöslauselman hyväksymistä ja toivottaa sen suositukset tervetulleiksi ja kannustaa kaikkia sidosryhmiä lähtemään mukaan niiden toteuttamiseen sekä juhlistamaan vuotta 2025.

ICA:n presidentti Ariel Guarco toivottaa tervetulleeksi YK:n uuden päätöslauselman osuuskunnista ja lisää: ”Uuden kansainvälisen osuuskuntavuoden julistaminen 13 vuotta ensimmäisen jälkeen osoittaa YK:n ja kansallisten hallitusten vahvaa uskoa osuuskuntien kykyyn edistää Agenda 2030:aa sekä rakentaa oikeudenmukaisempaa ja vauraampaa maailmaa kaikille.”

Vuoden 2025 Kansainvälinen osuustoimintavuosi osuu yhteen ICA:n 130-vuotisjuhlan kanssa. Järjestö perustettiin vuonna 1895.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.