COP28: Kestävä kasvu edellyttää osuuskuntien osallistamista

Dubaissa marras-joulukuun vaihteessa 2023 järjestetyssä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa (COP28) hallitusten, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan johtajat kokoontuivat löytääkseen konkreettisia ratkaisuja ilmstonmuutokseen ja säilyttääkseen elinkelpoisen maailman. Myös osuuskunnat olivat mukana näissä keskusteluissa, ja osuuskuntien edustajat osallistuivat useisiin tapahtumiin.

Ympäristökestävyyttä ja ruokaturvaa

Brasilian osuuskuntien järjestö (OCB) järjesti paneelikeskustelun teemalla Osuuskunnat: liittolaisia ympäristökestävyydessä ja ruokaturvassa. Tilaisuuden ydinviesti oli, että kestävä kasvu on liitettävä osuuskuntiin. OCB:n pääjohtajan Tania Zanellan juontamassa paneelissa korostettiin osuuskuntien panosta sosioekonomiseen kehitykseen ja yhteisöjen osallistavaan kasvuun Brasiliassa, Afrikassa ja Euroopassa.

Ilmastonmuutoksen ratkaisu ei ole vain hallitusten ja organisaatioiden vastuulla, vaan myös tavallisten ihmisten käsissä”, Zanella muistuttaa. ”Uskomme, että aktiivinen ja tietoinen osallistuminen osuustoiminnan kautta on olennaista hiilidioksidineutraaliuden saavuttamiseksi ja siten voimme tehokkaasti ja osallistavasti vastata näihin haasteisiin.”

Osallistujat kuulivat myös Sebastião Nascimento de Aquinoa Cooperacre-osuuskunnan hallituksen jäsentä, joka kertoi, miten osuuskunta auttaa säilyttämään Amazonin sademetsää. Cooperacre on suurin jalostettujen brasilialaisten pähkinöiden tuottaja. Sen toiminta kattaa 18 kuntaa ja hyödyttää yli neljää tuhatta perhettä.

Acren osavaltiossa, jossa osuuskunta toimii, 87% alueesta on trooppista metsää. ”Olemme johtava luomu- ja myrkkyvapaa tuottaja, ja investoimme teknologiaan ja innovaatioon varmistaaksemme tuotteidemme laadun ja turvallisuuden”, Aquinoa sanoo. Hän vaati lisää taloudellista tukea, teknistä apua ja resursseja mahdollistamaan, että heidän kaltaisensa osuuskunnat voivat entisestään lisätä panostaan ympäristön hyväksi.

Toinen paneelin jäsen oli Frimesa Cooperativa Centralin integroidun logistiikan johtaja Marcelo Cerino, joka kertoi osuuskuntansa kestävyyshankkeista. Yhtenä maan suurimmista sianlihan ja maidon tuottajista, Frimesa erottuu pyrkiessään vähentämään ympäristövaikutuksiaan. ”ESG-ohjelmamme tavoittelee hiilidioksidineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä”, hän sanoi. ”Olemme investoineet biokaasun, biometaanin ja biogeenisen hiilidioksidintuotantoon, korvanneet fossiiliset polttoaineet ja vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä 33%. Meidät tunnetaan Brasilian toiseksi innovatiivisimpana organisaationa, ja ohjelmiimme kuuluvat myös panostukset aurinkoenergiaan, metsien suojeluun ja juomaveden kulutuksen vähentämiseen. Meillä on käynnissä 187 innovaatioprojektia.”

Osuuskunnat ilmastohaasteiden ratkaisijoina

Samaan suuntaan pyrkivät myös Brasilian luotto-osuuskunnat, kertoi Sicoobin Systemic Coordination and Institutional Relations -osaston johtaja Ênio Meinen, Brasilian suurimman osuustoiminnallisen rahoituslaitoksen edustaja. Hän kuvaili sektorin muuntautumiskykyistä roolia inklusiivisen ja oikeudenmukaisen rahoitusjärjestelmän rakentamisessa. ”Edistämme vaurautta vastuullisesti. Kestävyys on strategista ja kaiken poikkileikkaavaa. Tuemme innovatiivista yrittäjyyttä ja jakamistaloutta, jotka ovat perustavanlaatuisia teemoja Kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG), yhteiskunnallisen rauhan ja YK:n tavoitteidein saavuttamiseksi.

Hän lisäsi: ”Tutkimukset osoittavat, että paikoissa, joissa luotto-osuuskunnat ovat läsnä, on BKT:ssa 5,6 prosentin nousu, lisäksi yritysten määrä kasvoi 16 % vuodessa. Tarjoamamme taloudellinen osallisuus tuotti vuosina 2016–2021 17,4 miljardin dollarin säästöt, niille, jotka valitsivat meidät yrityksilleen resursseja etsiessään.”

Susanne Westhausen, Cooperatives Europen puheenjohtaja, ja tohtori Sifa Chiyoge, ICA African puheenjohtaja, osallistuivat myös paneeliin. Westhausen pohti, että osuuskunnilla on sekä ”sydän” että ”aivot”. ”Tämä ominaisuus tekee liiketoimintamallista demokraattisemman ja parhaan vaihtoehdon, kun otetaan huomioon, että ilmastohaasteisiin on puututtava kokonaisvaltaisesti, koko arvoketjun kattavalla näkökulmalla”, hän sanoi.

Tohtori Sifa selitti, että osuuskunnat ovat luonnollinen osa afrikkalaista elämäntapaa ja mainitsi afrikkalaisten osuuskuntien toteuttamat aloitteet kierrätyksessä, metsittämisessä, fossiilisten resurssien käytön vähentämisessä ja materiaalien uudelleenkäytössä.

Yhteisötalouden merkittävä rooli

YK:n Kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) järjesti myös tapahtuman tutkiakseen yhteisö- ja solidaarisuustalouden vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs) ja roolia kauppapolitiikassa. Puhujien joukossa oli Brasilian Osuuskuntien Järjestö (OCB) pääjohtaja Fabíola Motta.

Motta selitti, että osuuskunnat ovat erilainen, ihmislähtöinen liiketoimintamalli, joka edistää inklusiivista kehitystä. Brasiliassa on 4 600 osuuskuntaa, joilla on 20 miljoonaa jäsentä. Ne luovat yli 520 000 työpaikkaa ja ovat vastuussa 80 %:sta viljatuotannosta. Brasilialaiset luotto-osuuskunnat muodostavat myös maan suurimman pankkipalveluverkoston.

Motta käsitteli myös Brasilian osuuskuntien roolia kansainvälisessä kaupassa. Esimerkkinä oli Aurora-osuuskuntaa, jonka omistaa 100 000 pientuottajaa. He voivat markkinoida tuotteitaan 100 maahan osuuskuntansa kautta. Toinen mainittu esimerkki oli Cooxupé, maailman suurin kahvisäkkien viejä. Osuuskunnalla on 18 000 jäsenestä, jotka vievät vuosittain 6 miljoonaa kahvisäkkiä.

Nämä osuuskunnat antavat äänen monille äänettömille, mahdollistavat markkinoille pääsyn ja jakavat resursseja, huipputeknologioita sekä hyviä käytäntöjä”, Motta sanoi. Hän lisäsi, että vaikka osuuskunnat luovat yhteistä vaurautta ja edistävät samanaikaisesti sosiaalista kehitystä, niitä ei tunneta tai tunnusteta hallitusten ja päättäjien keskuudessa. ”Tietämättömyydellään siitä, mikä osuuskunta on ja mikä niiden vaikutus on, hallitukset menettävät mahdollisuuden toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja edistää oikeudenmukaisempaa taloutta”, hän huomautti.

OCB työskentelee tietoisuuden lisäämiseksi osuuskuntamallista ja vaikuttaa erityisesti päättäjiin, jotta he ymmärtäisivät osuuskuntia paremmin.

Yhteisötalous oli aiheena myös ILO:n ja Euroopan komission ”Oikeudenmukainen siirtymä” -tapahtumasarjan paneelissa. Teemana oli ”Ihmiset ja planeetta ensin: yhteisötalouden ekosysteemit oikeudenmukaisen (vihreän ja digitaalisen) siirtymän edistäjinä”.

Myös Euroopan Osuuspankkien Liitto (EACB) järjesti verkkotilaisuuden, joka käsitteli sitä, miten rahoitussektori voi edistää kestävien ruokajärjestelmien rakentamista. Koko raportin keskusteluista voi lukea myöhemmin Co-op News -verkkosivustolta.

Artikkeli on julkaistu 14.12.2023 engalanniksi Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n nettisivuilla.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.