POP Pankit muodostivat talletuspankkien yhteenliittymän

POP Pankit ja POP Pankkiliitto osk ovat muodostaneet talletuspankkien yhteenliittymälain mukaisen POP Pankkien yhteenliittymän. Finanssivalvonta myönsi joulukuussa 2015 POP Pankkiliitto osk:lle yhteenliittymän keskusyhteisön toimiluvan ja POP Pankkien yhteenliittymä aloitti toimintansa vuoden viimeisenä päivänä 2015.

POP Pankki -ryhmän muodostavat 26 POP Pankkia ja POP Pankkiliitto osk sekä niiden määräysvallassa olevat yritykset, joista merkittävimmät ovat Bonum Pankki Oy ja Suomen Vahinkovakuutus Oy.

Syksyn 2015 EPSI Rating tutkimuksen mukaan POP Pankilla on Pohjoismaiden tyytyväisimmät asiakkaat. POP Pankki -ryhmä uudisti rakenteitaan ja kirkasti asiakaskeskeistä strategiaansa, jonka toteutukseen vuoden 2015 tulokset antavat hyvät lähtökohdat.

”Asiakaskokemus on osuustoiminnallisille POP Pankeille tärkeimpiä onnistumisen mittareita. Tilikaudella 2015 POP Pankeilla oli tutkimusten mukaan, ei vain Suomen, vaan koko Pohjois- maiden tyytyväisimmät asiakkaat. Asiakaskokemuksen edelleen kehittämistä tukevat pankkitoiminnan hyvällä tasolla pysynyt kannattavuus ja alan parhaimmistoa edustava vakavaraisuus”, toteaa POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutala.

Ryhmän pankkitoiminnan tulos tilikaudella 2015 ennen veroja oli 21,5 miljoonaa euroa. Talletukset ja lainat kasvoivat tasapainoisesti, molemmat 3,0 prosenttia. Ydinvakavaraisuus 20,2 prosenttia on kärkitasoa Suomessa.

POP Vakuutus aputoiminimeä käyttävä Suomen Vahinkovakuutus Oy sai kuukausittain keskimäärin 2 900 uutta asiakasta. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 33,9 prosenttia ja liikekulut pienentyivät 1,2 prosenttia. Korvaussuhde parani 94 prosentista 81 prosenttiin. Vakuutustoiminnan kolmannen täyden kalenterivuoden tulos oli budjetoitua parempi, mutta tappiollinen
-5,2 miljoonaa euroa. Yhtiö tavoittelee positiivista tulosta vuoteen 2017 mennessä.

Koko POP Pankki –ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 1,0 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon ja tase kasvoi 5,6 prosenttia 4,1 miljardiin euroon.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Group aloittaa uuden keskustelusarjan metsien hoidosta ja puunkäytöstä

Metsä Group haluaa kuunnella erilaisia näkemyksiä metsistä. Metsä Group haastaa alan asiantuntijat keskustelemaan luonnon, metsäalan ja koko kansakunnan tulevaisuudesta. Metsät puhuttavat ilmaston ja monimuotoisuuden lisäksi talouden ja työllisyyden näkökulmista. Rakentavaa vuoropuhelua tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Nyt julkistettava On keskustelun aika -videosarja vie asiantuntijat juontaja Baba Lybeckin johdolla pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan metsien hoidosta, puunkäytöstä, hiilinieluista, monimuotoisuudesta, metsien suojelusta sekä metsänomistamisesta.

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.