Pellervo

Pellervo i ett nötskal

Pellervo är en intressebevakare och mötesplats för andelslag och andra kooperativa företag samt en hemvist för kooperativ information. Vi har cirka 190 företag och organisationer som medlemmar. Medlemskap i Pellervo visar att företaget vill främja kooperativ verksamhet i Finland.

Vi främjar kännedomen om kooperation och utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagsformen på många olika sätt. Vi är en nationell påverkare, en gemensam talesperson för företagsformen och en pålitlig informationskälla.

Vi påverkar lagstiftningsarbetet samt ekonomi- och näringspolitiken så att andelslagen tillräckligt beaktas i dem. I våra arbetsgrupper och nätverk får medlemmarnas representanter diskutera med sina kollegor över branschgränserna.

Kooperation erbjuder våra medlemmar en intressant gränsyta över branschgränserna. Vårt uppdrag är också att öka kunskapen om andelslagens konkurrensfördelar i situationer där man överväger att starta ett nytt företag.

Förutom handels- och konkurrenspolitik samt beskattning, är viktiga utvecklingsområden för Pellervo bland annat undervisning och forskning inom kooperation.

Medlemsgrupper:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog, djurförädling)
 • Handelslag
 • Ägar- och investeringsandelslag (e.g. Tradeka)
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • Föreningar (e.g. MTK)
 • Småandelslag

Detaljerad medlemslista, se här Jäsenlista

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Andelslagens förvaltnings möten i undantagssituationer som orsakas av coronaviruset

Finlands regerings beslut den 16 mars 2020 om att förbjuda offentliga sammankomster med mer än 10 deltagare har preciserats så att det gäller sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster. Regeringen har tills vidare inte tillgripit möjligheten att med stöd av beredskapslagen bestämma strängare begränsningar i fråga om rörelsefrihet och

19.3.2020

Svenskspråkig guide för studerandeandelslag publicerades

En svenskspråkig guide för studerandeandelslag, ”Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande” har publicerats av Pellervo Coop Center. Guidens syfte är att fungera som ett hjälpmedel i studerandeandelslagens uppstartsfas och i utvecklingen av verksamheten.

23.9.2019