Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
 • Handelslag
 • Tradeka
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • MTK och ProAgria

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA). ”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. ”Jag ser SLC:s medlemskap som mycket naturligt i och med att lantbrukarna också är aktiva

16.11.2018

Kooperationen är mest populär i huvudstadsregionen – kännedomen om kooperationen ökar i hela landet

Sex av tio finländare förhåller sig positivt eller mycket positivt till kooperationen. Det visar en undersökning gjord av Kantar TNS Agri på uppdrag av Pellervo Coop Center. För tio år sedan var motsvarande siffra knappt hälften. I huvudstadsregionen förhåller man sig mest positivt till kooperationen.

16.1.2018