Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

  • Andelsbanker
  • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
  • Handelslag
  • Tradeka
  • LokalTapiola
  • Energi- och elandelslag
  • Infraandelslag (vatten, bredband)
  • MTK och ProAgria

Tjänster

  • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
  • Juridiska tjänster
  • Förtjänsttecken
  • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
  • Småskalig rådgivning av startande andelslag
  • Kooperationsevenemang
  • Guide, litteratur, digitalt material
  • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
  • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
  • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
  • Kooperationens informationstjänster
  • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

Kooperationens största utmaning är att den inte är tillräckligt känd. På uppdrag av Pellervo Coop Center undersökte Kantar TNS attityder till kooperation och samföretagande hos finländare i åldern 18–30 år. Det visade sig att endast 41 % av ungdomarna uppfattar ett andelslag som ett företag. En fjärdedel tror att det är en förening och en femtedel gissar att det är en stiftelse. De som svarat i undersökningen var dock i stort sett positiva till kooperation när de fick höra om det.

16.4.2021

SOK:s nya koncernchef Hannu Krook till Pellervos styrelse

Kooperationens centralorganisation Pellervo har valt koncernchef Hannu Krook till ny ledamot i styrelsen. Pellervos ändamål är att göra kooperationen känd som företagsform och att främja affärsverksamhetsförutsättningarna för finländska andelslag, banker och ömsesidiga försäkringsbolag. Dessa företag hade i fjol en sammanlagd omsättning på över 33 miljarder euro och de sysselsatte sammanlagt 93 000 personer.  ”Den exceptionella tid vi lever i, understryker kooperativens betydelse. En värdegrund som vilar på måttlighet,

4.3.2021