Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
 • Handelslag
 • Tradeka
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • MTK och ProAgria

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Nya medlemmar till Andelsförbundet

Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse godkände två nya medlemmar –  OP Nyland och Övermark vattenandelslag – vid sitt möte i november. OP Nyland föddes som ett resultat av sammanslagningen av tre banker, OP Uusimaa, OP Helsinki och OP Östra Nyland. Den nya banken är tvåspråkig. Övermark vattenandelslag verkar i Österbotten och är det första vattenandelslaget i

14.11.2022

Metsäliitto Osuuskunta medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Andelslaget Metsäliitto, ett av de största andelslagen i Finland och Europa, har anslutit sig till den svenskspråkiga kooperativa organisationen Finlands Svenska Andelsförbund (Andelsförbundet). ”Metsäliitto har cirka 7 000 svensktalande medlemmar, så att gå med kändes naturligt. Att beakta dessa medlemmar ökar förtroendet och samarbetet ytterligare inom områden där Metsä Group redan har förädlingsindustri och även

11.10.2022