Pellervo

Pellervo i ett nötskal

Pellervo är en intressebevakare och mötesplats för andelslag och andra kooperativa företag samt en hemvist för kooperativ information. Vi har cirka 190 företag och organisationer som medlemmar. Medlemskap i Pellervo visar att företaget vill främja kooperativ verksamhet i Finland.

Vi främjar kännedomen om kooperation och utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagsformen på många olika sätt. Vi är en nationell påverkare, en gemensam talesperson för företagsformen och en pålitlig informationskälla.

Vi påverkar lagstiftningsarbetet samt ekonomi- och näringspolitiken så att andelslagen tillräckligt beaktas i dem. I våra arbetsgrupper och nätverk får medlemmarnas representanter diskutera med sina kollegor över branschgränserna.

Kooperation erbjuder våra medlemmar en intressant gränsyta över branschgränserna. Vårt uppdrag är också att öka kunskapen om andelslagens konkurrensfördelar i situationer där man överväger att starta ett nytt företag.

Förutom handels- och konkurrenspolitik samt beskattning, är viktiga utvecklingsområden för Pellervo bland annat undervisning och forskning inom kooperation.

Medlemsgrupper:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog, djurförädling)
 • Handelslag
 • Ägar- och investeringsandelslag (e.g. Tradeka)
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • Föreningar (e.g. MTK)
 • Småandelslag

Detaljerad medlemslista, se här Jäsenlista

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Nya medlemmar till Andelsförbundet

Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse godkände två nya medlemmar –  OP Nyland och Övermark vattenandelslag – vid sitt möte i november. OP Nyland föddes som ett resultat av sammanslagningen av tre banker, OP Uusimaa, OP Helsinki och OP Östra Nyland. Den nya banken är tvåspråkig. Övermark vattenandelslag verkar i Österbotten och är det första vattenandelslaget i

14.11.2022

Metsäliitto Osuuskunta medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Andelslaget Metsäliitto, ett av de största andelslagen i Finland och Europa, har anslutit sig till den svenskspråkiga kooperativa organisationen Finlands Svenska Andelsförbund (Andelsförbundet). ”Metsäliitto har cirka 7 000 svensktalande medlemmar, så att gå med kändes naturligt. Att beakta dessa medlemmar ökar förtroendet och samarbetet ytterligare inom områden där Metsä Group redan har förädlingsindustri och även

11.10.2022