Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
 • Handelslag
 • Tradeka
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • MTK och ProAgria

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Ålands Telefonandelslag köper Mariehamns Telefon Ab

Ålands Telefonandelslag köper familjen Johnssons hela aktiepost i Mariehamns Telefon Ab. Posten utgör 57 % av aktierna i bolaget.

16.12.2021

Ungdomar diskuterade engagemang och delaktighet i beslutsfattandet

Vilka faktorer motiverar unga människor att gå med i medlemsbaserade organisationer? Detta diskuterades av en grupp ungdomar och några äldre i ett svenskspråkigt webbinarium av Pellervo Coop Center och Finlands Svenska Andelsförbund den 4 november.

15.11.2021