Pellervo

Pellervo i ett nötskal

Pellervo är en intressebevakare och mötesplats för andelslag och andra kooperativa företag samt en hemvist för kooperativ information. Vi har cirka 190 företag och organisationer som medlemmar. Medlemskap i Pellervo visar att företaget vill främja kooperativ verksamhet i Finland.

Vi främjar kännedomen om kooperation och utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagsformen på många olika sätt. Vi är en nationell påverkare, en gemensam talesperson för företagsformen och en pålitlig informationskälla.

Vi påverkar lagstiftningsarbetet samt ekonomi- och näringspolitiken så att andelslagen tillräckligt beaktas i dem. I våra arbetsgrupper och nätverk får medlemmarnas representanter diskutera med sina kollegor över branschgränserna.

Kooperation erbjuder våra medlemmar en intressant gränsyta över branschgränserna. Vårt uppdrag är också att öka kunskapen om andelslagens konkurrensfördelar i situationer där man överväger att starta ett nytt företag.

Förutom handels- och konkurrenspolitik samt beskattning, är viktiga utvecklingsområden för Pellervo bland annat undervisning och forskning inom kooperation.

Medlemsgrupper:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog, djurförädling)
 • Handelslag
 • Ägar- och investeringsandelslag (e.g. Tradeka)
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • Föreningar (e.g. MTK)
 • Småandelslag

Detaljerad medlemslista, se här Jäsenlista

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

11.7.2022

Premieringar vid Andelsförbundets årsmöte – nuvarande ledamöter fortsätter i styrelsen

Premieringen offentliggjordes i samband med Finlands Svenska Andelsförbunds årsmöte den 6 april 2022 i Helsingfors.

7.4.2022