Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
 • Handelslag
 • Tradeka
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • MTK och ProAgria

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Premieringar vid Andelsförbundets årsmöte – nuvarande ledamöter fortsätter i styrelsen

Premieringen offentliggjordes i samband med Finlands Svenska Andelsförbunds årsmöte den 6 april 2022 i Helsingfors.

7.4.2022

Julhälsning från Finlands Svenska Andelsförbund

I skrivande stund återstår några få dagar kvar till jul. Julen är en glädjens tidpunkt på året som firas på många olika sätt bland olika kulturer i världen. För oss i Norden innebär julen en tidpunkt av frid, glädje och god samvaro med nära och kära. Jul innebär också ett brytningsskede i och med att

20.12.2021