Ruokatieto: Vientikiellon vaikutusten vähentäminen mahdollista kotikonstein

Ruokatieto Yhdistys tiedotti tavoista lieventää suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotteiden Venäjän vientikiellon vaikutuksia.

Venäjälle vietyjen raaka-aineiden ja elintarvikkeiden yhteenlaskettu arvo oli 430 milj € vuonna 2013. Ruokatieto ehdottaa ratkaisuksi suomalaisten tuotteiden syömistä. Vuonna 2013 maitopohjaisia tuotteita tuotiin 407 milj e arvosta, eli lähes yhtä paljon kuin koko Venäjän ruokavientimme.

”Kun Venäjälle suuntautuneen ruokavientimme jakaa Suomen väkiluvulla, saadaan tulokseksi noin 80 €. Kun tuohon lisätään väliportaiden katteet, on summa tavallisin kauppahinnoin reilun satasen kansalaista kohden. Mikäli tuolla summalla jokainen suomalainen söisi enemmän suomalaista ruokaa yhden vuoden ajan, olisi Venäjän viennin tyssäys kuitattu”, Ruokatiedosta kerrotaan.

”Tilanteen ratkaisu vaatii poliittisia ja diplomaattisia keinoja, mutta jokainen suomalainen voi omilla ostopäätöksillään vaikuttaa vientikiellon haittoja heikentävästi. Kotimaista suosivilla valinnoilla me kaikki voimme antaa panoksemme suomalaisten työllisyyden ja kansantalouden puolesta”, yhdistyksestä kiteytetään.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.