Vaasan yliopisto: Yhdeksäsluokkalaisten talousosaaminen parani pelillisen verkko-oppimisen avulla

Vaasan yliopiston  tutkimuksesta käy ilmi, että yhdeksäsluokkalaisten taloustiedon osaaminen parani, kun normaalin kouluopetuksen rinnalla käytettiin pelillistä Oma Onni verkko-oppimisympäristöä.

Oma Onni on eteläpohjalaisen koulutuskeskus Sedun kehittämä verkko-oppimisympäristö, jossa yhdistetään vertaisoppimista ja verkko-oppimisympäristöä. Talousasioita opetetaan muun muassa pelien ja videoiden avulla.  Vaasan yliopistossa tutkittiin, millaisia vaikutuksia Oma Onnin käyttämisellä oli yhdeksäsluokkalaisten taloustietämykseen ja säästämiskäyttäytymiseen.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteiskuntaopin oppimäärään kuuluvan taloustiedon kurssin jälkeen oppilaiden tietämys talousasioista parani sekä Oma Onni-ohjelmaan osallistuneissa luokissa että vertailuryhmässä, joka ei Oma Onniin osallistunut. Oma Onni-opetukseen osallistuneiden koulujen oppilaiden tietämys parani kuitenkin enemmän kuin muiden koulujen oppilaiden”, toteaa tutkimuksen tehnyt Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi.

Tutkimus suoritettiin tekemällä verkossa kysymykset sekä ennen että jälkeen taloustiedon kurssin.

Erityistä Oma Onni -ohjelmassa on se, että verkko-oppimisympäristöä toteuttavat ja kehittävät Sedun kolmannen vuoden merkonomi- ja datanomiopiskelijat opettajiensa johdolla.  Opiskelijat vastaavat osana omia kurssejaan pelien ja muun materiaalin tuottamisesta verkkoon. Lisäksi ohjelmaan kuuluu koulukäyntejä, joissa opiskelijat käyvät kouluissa esittelemässä verkko-oppimisympäristön yhdeksäsluokkalaisille.

Pelejä, materiaalia ja koulukäyntejä tekevät opiskelijat ovat tyypillisesti vain kolmisen vuotta vanhempia kuin yhdeksäsluokkalaiset.

”Kaikkiaan ohjelmassa on mukana 20 koulua ja noin 2100 yhdeksäsluokkalaista. Tavoitteena on parantaa aikuistuvien nuorten oman talouden hallintaa”, kertoo lehtori Ari Autio koulutuskeskus Sedusta.

 

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.