Suomen Kulttuurirahaston Pellervon rahastosta on nyt haettavissa yhteensä 98 000 euroa apurahoja

Pellervon nimikkorahasto tulee lokakuussa haussa tehtyjen anomusten perusteella jakamaan 98 000 euroa apurahoina osuustoiminnan ja keskinäisyyden kehittämiseen liittyvään tutkimukseen. Päätöksen saajista tekee Suomen Kulttuurirahasto, joka rahastoa hallinnoi.

Hakuaika  päättyy 31. lokakuuta klo 16. Apuharaa voivat hakea kaikki suomalaiset, Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhteisöt. Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan helmikuussa. Saajat julkistetaan helmikuun toisella viikolla.

Rahasto perustuu silloisen Pellervo-Seuran lahjoitukseen Suomen Kulttuurirahastolle vuonna 1964. Sitä on kerrytetty myös myöhemmin. Rahaston tarkoituksena on edistää kansan taloudellista vaurastumista tukemalla apurahoin osuustoiminnan, keskinäisyyden tai maatilatalouden kehittämiseen liittyvää sosiaalista, taloudellista ja kulttuurillista tutkimusta. 

Yleisesti Suomen Kulttuurirahaston päämääränä on sen oman määritelmän mukaan suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Säätiön sisällä toimii 800 nimikkorahastosta koostuva keskusrahasto ja 17 maakuntarahastoa. Kulttuurirahasto jakaa apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen tekijöille sekä kulttuurielämän eri aloille toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Hakuohjeet: www.skr.fi

Rahaston esittely 

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.