Valiolta uusi taloudellinen kannustin maitotilayrittäjille: tavoitteena lisätä lehmien laidunnusta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia

Valio uudistaa 1.5.2023 maitotilojen vastuullisuusohjelman. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen hintalisää lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistus on merkittävä myös maatalouden isossa kuvassa, sillä noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä. Uudistuksen jälkeen Valio maksaa lainsäädännön vaatimukset ylittävistä toimenpiteistä lähes 50 miljoonaa euroa omistajilleen eli osuuskuntien kautta maitotiloille.

Valio käynnisti vuonna 2018 vastuullisuusohjelman, jolla se kannustaa maitotiloja tekemään lainsäädännön vaatimukset ylittävää vastuullisuustyötä. Tähän mennessä tilat ovat saaneet korvausta eläinten hyvinvointia parantavista toimenpiteistä. Kriteerien täyttäminen on edellyttänyt esimerkiksi eläinlääkärikäyntejä, lehmien suunnitelmallista terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin systemaattista seurantaa. Nautojen terveydenhuoltotyötä seurataan kansallisen ja sertifioidun Naseva-järjestelmän avulla.

”Asetimme neljä vuotta sitten tavoitteen, että kaikki Valion maitotilat sitoutuvat vuoteen 2021 mennessä vastuullisuusohjelman edellyttämiin tekoihin eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nyt kun alkuperäinen tavoite on saavutettu, kehitämme vastuullisuusohjelmaa eteenpäin. Jatkossa maitotila saa vastuullisuuslisää myös luonnon monimuotoisuutta vahvistavista ja ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista tilalla. Eläinten hyvinvointi on edelleen tärkeä teema ja nyt keskitymme etenkin laiduntamisen ja lehmien ympärivuotisen ulkoilun lisäämiseen”, alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo kertoo.

Uudet toimenpiteet ovat tilalle vapaaehtoisia ja ajatuksena on, että jokainen tila löytää niiden joukosta itselleen sopivia toimia. Aiemmin vastuullisuuslisä oli 2 senttiä per maitolitra ja jatkossa tilan on mahdollista koostaa itselleen eri toimenpiteitä yhdistelemällä yksi lisäsentti. Esimerkiksi 45 lehmän keskikokoinen tila saa nykyisellään 8 000 euroa vastuullisuuslisää. Uudistuksen myötä lisä on mahdollista nostaa 12 000 euroon.

Lehmien ulkoilun ja laiduntamisen lisääminen tavoitteena

Kaikista valiolaisista tiloista reilut 70 prosenttia laiduntaa karjaansa ja noin 80 prosentilla tiloista on joko laidunnus tai jaloittelutarha. Valion tahtotilana on, että jatkossa laidunnus ja ulkoilu lisääntyisi reippaasti.

”Pihattonavetassa lehmät liikkuvat ympäri vuoden vapaasti, mutta kaikilla tiloilla eläimet eivät pääse ulos laitumelle. Vastuullisuuslisä antaa yhä useammille tiloille kimmokkeen järjestää karjalle ulkoilumahdollisuus. Laidunnus on hyväksi lehmälle itselleen, mutta myös luonnon monimuotoisuudelle, sillä laiduntava karja ja laitumelle jäävä lanta houkuttelevat monenlaisia pörriäisiä, jotka taas ovat lintujen ruokaa. Siellä missä on lehmiä, on esimerkiksi pääskysiä.”

Miksi kaikki tilat eivät sitten laidunna lehmiään?

”Syynä voi olla esimerkiksi se, että navetan ja peltojen välissä kulkee autotie, eikä lehmiä ole siksi helppo saada laitumelle. Takavuosina laiduntamisen suunnittelua ei ole välttämättä otettu huomioon uutta navettaa rakennettaessa. Nyt uusissa navettaprojekteissa laidunnusmahdollisuus huomioidaan jo suunnittelupöydällä. Tässäkin ollaan siis menossa oikeaan suuntaan”, Pohjamo kertoo.

Toisena esimerkkinä Pohjamo mainitsee Valion ilmasto-ohjelmaan kytkeytyvät asiat.

”Tavoitteemme on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Iso osa maidon hiilijalanjäljestä syntyy alkutuotannossa maitotiloilla ja siksi on tärkeää, että tiloilla on työkalut, joilla ne voivat seurata oman hiilijalanjälkensä pienenemistä ja tehdä tarvittavia toimia. Jo noin 1 200 tilaa on ottanut käyttöön Valio Carbo® -hiilijalanjälkilaskurin ja hiiliviljelykoulutuksiin on osallistunut jo lähes 650 maitotilallista. Sekä hiilijalanjälkilaskennasta että hiiliviljelytoimenpiteistä voi jatkossa saada korvausta.”

Sastamalaisen maitotilayrittäjä Vesa Sepän tilalla lehmät ovat laiduntaneet jo vuosia. Hän näkee vastuullisuusohjelman uudistuksen jatkumona sille hyvälle työlle, jota Valiolla on tehty jo pitkään. Hänen kokee, että maitotilayrittäjät ovat osa ruoantuotannon ketjua ja yhteiskuntaa, jossa jokaisen täytyy kantaa kortensa kekoon ja tehdä ilmaston kannalta oikeita ratkaisuja.

”Uudistuva vastuullisuusohjelma kannustaa lisäämään lehmien laidunnusta ja ulkoilua ympäri vuoden, mikä lisää selvästi eläinten hyvinvointia. Uskon, että monikin Valion maitotilayrittäjä voi hyödyntää tätä jatkossa enemmän”, Vesa Seppä sanoo.

Hiiliviljelytoimenpiteet hän näkee pitkälti yhteneväisinä hyvän viljelytavan kanssa. ”Kun monilajinen nurmi sitoo paremmin hiiltä, myös peltomaan rakenne ja kunto paranevat. Tämä johtaa useimmiten myös parempiin satoihin, ja kasvusto kestää paremmin äärisäitä, kuten kuivuutta ja rankkasateita”, hän jatkaa.

Valio on noin 4 000 suomalaisen maitotilayrittäjän osuuskuntien kautta omistama yritys, ja Valio maksaa kaikki tuotot omistajilleen osuuskuntien kautta. Valio on pystynyt pitämään osuuskunnille maksetun maidon hinnan eurooppalaista keskihintaa korkeampana. Valio on nostanut osuuskunnille maksamaansa maidon tilityshintaa 10,5 senttiä lokakuusta 2021.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.