S-ryhmä kehittää vesivastuutyötään – Yritysten yhteinen vesihanke käynnistyy ennätyskuivuudesta kärsineessä Espanjassa

Ruoantuotanto kärsii ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista. Ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön etsitään nyt myös uudenlaisessa yritysten välisessä yhteistyössä. 

S-ryhmä, pohjoismaisten osuustoiminnallisten yritysten hankintayhtiö Coop Trading sekä kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävään vedenkäyttöön liittyvään pilotointihankkeeseen. Hanke toteutetaan vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. Uudenlaista kestävään vedenkäyttöön liittyvää yhteistyöhanketta koordinoi kansainvälinen yhteistyöverkosto Alliance for Water Stewardship (AWS), ja kyseinen hanke on ensimmäinen laatuaan Euroopassa.

Espanja on keskeisimpiä kasvisten tuottajamaita Euroopassa, ja myös S-ryhmälle yksi merkittävimmistä hedelmien ja vihannesten hankintamaista. Hanke koskee alueen hedelmä-, marja- ja vihannestuottajia. Tavoitteena on lisätä alueella toimivien ruoantuottajien sekä ruokaketjun toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä yhteisiin vesivaroihin vaikuttavista toiminnoista sekä löytää ratkaisuja vesihaasteisiin. 

”Hankkimillamme tuotteilla on vaikutus paikalliseen luontoon ja ihmisiin. Luontovaikutukset ovat aina paikallisia, ja niiden pienentäminen vaatii samalla maantieteellisellä alueella toimivilta yhdessä tekemistä. Haluamme olla mukana kehittämässä uudenlaisia yhteistyömalleja”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.

”Kokoamme yhteen jälleenmyyjät sekä hedelmä-, marja- ja vihannestuottajat Huelvan maakunnassa Espanjassa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä, kehittää osaamista ja luoda verkosto kestävän vedenkäytön edistämiseksi. Ohjelman yhteistyöhön perustuva luonne auttaa tuottajia työskentelemään yhdessä, yhteisten vesihaasteiden ratkaisemiseksi. Kiitämme S-ryhmää ja muita eurooppalaisia jälleenmyyjiä edelläkävijyydestä ja sitoutumisesta tähän työhön”, kuvailee Scott McCready, strategiajohtaja AWS:ltä.

Hankkeessa selvitetään juurisyitä vesihaasteiden takana – tieto jaetaan avoimesti

S-ryhmä on kehittänyt vesivastuutyötään, kartoittanut vesiriskejään ja nostanut kestävän vedenkäytön merkittävään rooliin vastuullisuustyössään. S-ryhmä liittyi viime vuonna jäseneksi AWS-verkostoon, joka on liike-elämän, kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden vesivastuun yhteistyöverkosto.

S-ryhmälle nyt alkanut vesihanke on mahdollisuus työskennellä muiden eurooppalaisten kaupparyhmien kanssa koko ketjua yhdistävässä vesivastuuyhteistyössä sekä lisätä ymmärrystä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

AWS Impact Accelerator- hankkeessa tutkitaan ensin valuma-alueen veden tilaa ja juurisyitä vesihaasteiden takana.  Hanke sisältää viljelytiloille suunnattuja koulutustilaisuuksia ja kaikki osallistujat saavat lopuksi myös tilakohtaisen analyysin korjaavien vesivastuutoimien osalta. 

Vesivastuun kehittäminen on yhä ajankohtaisempaa

Kestävästä vedenkäytöstä ruoantuotannossa keskustellaan myös tällä viikolla alkavassa YK:n ilmastokokouksessa.

S-ryhmä haluaa olla mukana pilotoimassa uudenlaisia toimintamalleja. Myös valmistelussa oleva EU-lainsäädäntö tulee vaatimaan yrityksiltä enemmän vastuuta omassa toimitusketjussaan aiheutuneista ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista, ja edellyttämään myös vesiasioiden huomioimista hankintaketjuissa.

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen vaikuttavat ruoan saatavuuteen ja paikallisten ihmisten elinolosuhteisiin. Tietyt alueet ovat kärsineet kuivuudesta ja tietyt alueet tulvista viime vuosina aiempaa enemmän, useammin ja vakavammin. Ilmasto- ja luontovaikutusten hallinta on ruoantuotannon tulevaisuuden varmistamista ja myös liiketoiminnan ja taloudellisten riskien hallintaa.

S-ryhmä selvitti aiemmin luontojalanjälkeään uraauurtavassa tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston, Sitran ja S-ryhmän tutkimushankkeessa. Elintarvikkeet muodostavat merkittävimmän osan kaupparyhmän luontojalanjäljestä. S-ryhmän myymästä ruoasta noin 80 % on valmistettu kotimaassa. Merkittävimmät luontovaikutukset ulottuvat kuitenkin Suomen ulkopuolelle.

AWS Impact Accelerator -hanke on yhteistyöhön perustuva lähestymistapa kestävään vedenkäyttöön.  Lisätietoja AWS Impact Accelerator -ohjelmasta: AWS Impact Accelerator – Alliance for Water Stewardship

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.