Pellervo i ett nötskal

• service- och samarbetsorganisation för sina medlemmar och samarbetsparters
•grundat år 1899
• nästan 300 medlemmar från konsument-, tjänste- och producentandelslag samt små andelslag

•Pellervos mål:

• sprida kooperation i Finland
• förbättra verksamhetsbetingelserna för kooperativa företag
• ge information om den kooperativa modellen
• främja samarbete mellan kooperativa företag
• förespråka mer utbildning om kooperation på alla undervisningsnivåer
• lobba för kooperationen både i hemlandet och internationellt

Rådgivning och kontaktperson på svenska:

Kooperationsdirektör Kari Huhtala
kari.huhtala@pellervo.fi
+358 40 8466704

Nyheter på svenska

Kom ihåg Andelsförbundets förtjänstmedaljer!

  • 14.6.2017
Andelsförbundet har förnyat sina förtjänstmedaljer. Vid sidan av medaljen får man nu ett bröstmärke som är praktiskt på det sättet att man kan bära det oftare än själva medaljen.

Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Sedan 1993 är Andelsförbundet i ett nära samarbete med Sällskapet Pellervo.

Mer information »