Pellervo i ett nötskal

• service- och samarbetsorganisation för sina medlemmar och samarbetsparters
•grundat år 1899
• nästan 300 medlemmar från konsument-, tjänste- och producentandelslag samt små andelslag

•Pellervos mål:

• sprida kooperation i Finland
• förbättra verksamhetsbetingelserna för kooperativa företag
• ge information om den kooperativa modellen
• främja samarbete mellan kooperativa företag
• förespråka mer utbildning om kooperation på alla undervisningsnivåer
• lobba för kooperationen både i hemlandet och internationellt

Rådgivning och kontaktperson på svenska:

Kooperationsdirektör Kari Huhtala
kari.huhtala@pellervo.fi
+358 40 8466704

Nyheter på svenska

Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska andelslagen. Sedan 1993 är Andelsförbundet i ett nära samarbete med Sällskapet Pellervo.

Mer information »