Pellervo.fi

Lapsuus ja opiskeluaika
Lehti- ja yliopistomiehenä
Suuri maakysymys ja
torpparien asia

Osuustoimintapioneerina
Hannes Gebhardin elämänkerta

SUURI MAAKYSYMYS JA TORPPARIEN ASIA

Suuri maakysymys

Torpparien asia

 

 

 

 

 

 

 

Suuri maakysymys ja torpparien asia

Gebhard teki väitöskirjansa Savon asutushistoriasta, joten maakysymyksen periaatteet olivat hänelle tutut. Senaattori Yrjö-Koskisen aloitteesta hallitus oli jonkin verran ehtinyt parantaa tilattoman väestön asemaa vuosisadan vaihteeseen mennessä. Gebhard ei kuitenkaan erityisemmin ihaillut torpparilaitosta ja hän asettikin torpparikysymyksen edelle irtaimen väestön asuttamiskysymyksen. Tämän ratkaisemiseksi oli juuri valtion metsämaiden asuttamisella hänen mielestään huomattava, ellei tärkein osuus. Irtaimen väestön kasvu ei merkinnyt ongelmaa vain maaseudulla, vaan sen seuraukset tuntuivat koko talouselämässä, kun maaseudun irtain väestö suurin joukoin siirtyi kaupunkeihin.