ARA:n tukemista asunto-osuuskuntapiloteista tarvitaan kiireesti yhteenveto

Osuustoimintakeskus Pellervo ry kantaa huolta siitä, ettei Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ssa ole koottu tietoa sen kehittämisavustuksen turvin toteutetuista osuuskuntahankkeista. On erittäin tärkeää, että kuluneen hallituskauden aikana tuetusta noin 30 pilotista tehdään nyt selvitys. Sen pohjalta päästää laatimaan toimenpide-ehdotukset jatkoon. Yhteenvetotyölle tulee kiireesti osoittaa rahoitus. 

Sanna Marinin hallitusohjelmassa todettiin, että ryhmä- ja osuuskuntarakentamista edistetään ja tuetaan, osuuskunta-asumisen pilotteja jatketaan ja lisäksi valmistellaan osuuskunta-asumisen lainsäädäntö. Ohjelmassa mainittiin myös, että ryhmärakentamista edistetään säätämällä rakennusaikaisesta takauksesta.  

–Asunto-osuuskuntia koskeva toimenpidekokonaisuus on saatava mukaan myös uuteen hallitusohjelmaan. Osuuskunnat tulee nostaa lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti samalle viivalle muiden asumismuotojen kanssa, toteaa Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo 

ARA:n tukemista hankkeista valmiiksi asti ovat edenneet Koskelan Lehmus Helsingissä, Järvenpään Silkki, Oulaisten Senioriykkönen ja Lohjan asuntomessuille valmistunut Hiidenkoti. Edes näiden asunto-osuuskuntien rakentumisen myötä saatuja oppeja ei ole toistaiseksi koottu yhteen, joten myöskään etuja ja haasteita vertailevaa keskustelua ei ole voitu käydä. ARA lopetti asunto-osuuskuntien rahoittamisen viime huhtikuussa.

Lainsäädäntö ja rahoitus selkiytettävä uuden hallituksen aikana

Pellervo edellyttää, että osuuskuntamuotoista asumistuotantoa hidastavat esteet poistetaan lopullisesti tulevan hallituksen aikana.  

Yhtenä esteenä on ollut asunto-osuuskuntia koskevan lainsäädännön puuttuminen: Nykyisin niitä ohjaavat pelkästään osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt. Tilanne on johtanut kirjavuuteen, mikä on aiheuttanut haitallista epäselvyyttä asumismuodosta kiinnostuneiden ja rahoittajien keskuudessa. 

Nykyistä paremman lainsäädännön lisäksi asunto-osuuskuntien rahoitukseen ja takauksiin on luotava selkeät instrumentit.  

Asunto-osuuskunnat kiinnostavat monia, sillä ne tarjoavat kuluttajalle pääsyn omaan asuntoon kohtuullisella rahamäärällä. Erona asumisoikeusasuntoihin on osuuskunta-asuntoon liittyvä omistajuus, joka turvaa asumisen ja mahdollistaa osallistumisen asumista koskeviin päätöksiin. Osuuskunnassa tavoitteena ei ole asunnon arvonnousu, vaan omistajuuteen liittyvästä asumisesta saatava kestävä käyttöhyöty. 
 
Pellervon valtuuskunta on koolla tänään tiistaina Helsingissä. Käsittelyssä on muun muassa järjestön uusi strategia vuosille 2023-2026.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.