ARA:n tukemista asunto-osuuskuntapiloteista tarvitaan kiireesti yhteenveto

Osuustoimintakeskus Pellervo ry kantaa huolta siitä, ettei Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:ssa ole koottu tietoa sen kehittämisavustuksen turvin toteutetuista osuuskuntahankkeista. On erittäin tärkeää, että kuluneen hallituskauden aikana tuetusta noin 30 pilotista tehdään nyt selvitys. Sen pohjalta päästää laatimaan toimenpide-ehdotukset jatkoon. Yhteenvetotyölle tulee kiireesti osoittaa rahoitus. 

Sanna Marinin hallitusohjelmassa todettiin, että ryhmä- ja osuuskuntarakentamista edistetään ja tuetaan, osuuskunta-asumisen pilotteja jatketaan ja lisäksi valmistellaan osuuskunta-asumisen lainsäädäntö. Ohjelmassa mainittiin myös, että ryhmärakentamista edistetään säätämällä rakennusaikaisesta takauksesta.  

–Asunto-osuuskuntia koskeva toimenpidekokonaisuus on saatava mukaan myös uuteen hallitusohjelmaan. Osuuskunnat tulee nostaa lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti samalle viivalle muiden asumismuotojen kanssa, toteaa Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo 

ARA:n tukemista hankkeista valmiiksi asti ovat edenneet Koskelan Lehmus Helsingissä, Järvenpään Silkki, Oulaisten Senioriykkönen ja Lohjan asuntomessuille valmistunut Hiidenkoti. Edes näiden asunto-osuuskuntien rakentumisen myötä saatuja oppeja ei ole toistaiseksi koottu yhteen, joten myöskään etuja ja haasteita vertailevaa keskustelua ei ole voitu käydä. ARA lopetti asunto-osuuskuntien rahoittamisen viime huhtikuussa.

Lainsäädäntö ja rahoitus selkiytettävä uuden hallituksen aikana

Pellervo edellyttää, että osuuskuntamuotoista asumistuotantoa hidastavat esteet poistetaan lopullisesti tulevan hallituksen aikana.  

Yhtenä esteenä on ollut asunto-osuuskuntia koskevan lainsäädännön puuttuminen: Nykyisin niitä ohjaavat pelkästään osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt. Tilanne on johtanut kirjavuuteen, mikä on aiheuttanut haitallista epäselvyyttä asumismuodosta kiinnostuneiden ja rahoittajien keskuudessa. 

Nykyistä paremman lainsäädännön lisäksi asunto-osuuskuntien rahoitukseen ja takauksiin on luotava selkeät instrumentit.  

Asunto-osuuskunnat kiinnostavat monia, sillä ne tarjoavat kuluttajalle pääsyn omaan asuntoon kohtuullisella rahamäärällä. Erona asumisoikeusasuntoihin on osuuskunta-asuntoon liittyvä omistajuus, joka turvaa asumisen ja mahdollistaa osallistumisen asumista koskeviin päätöksiin. Osuuskunnassa tavoitteena ei ole asunnon arvonnousu, vaan omistajuuteen liittyvästä asumisesta saatava kestävä käyttöhyöty. 
 
Pellervon valtuuskunta on koolla tänään tiistaina Helsingissä. Käsittelyssä on muun muassa järjestön uusi strategia vuosille 2023-2026.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervo hakee korkeakouluharjoittelijaa

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo etsii korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan alkaen maalis-toukokuussa 2024. Harjoittelun kokoaikainen kesto on 2-3 kuukautta, mutta työtunnit voi jakaa haluamallaan tavalla 20-37,5 viikkotunniksi. Harjoittelijan tehtävänä on selvittää lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

Petri Pitkänen jatkaa Pellervon hallituksen puheenjohtajana

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon hallituksen puheenjohtajaksi on nimetty LähiTapiola -ryhmän johtaja, espoolainen Petri Pitkänen. Hänen valintansa uudelle kolmevuotiskaudelle eli vuosiksi 2023-26 hallituksessa teki järjestön valtuuskunta, joka kokousti perjantaina Helsingissä.