Vastuullisuusvaatimukset tiukentuvat – OP tuo markkinoille uudet kestävät rahoitusratkaisut pk-yrityksien, taloyhtiöiden ja maatalousyrittäjien tarpeisiin

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa korostuu jatkuvasti myös pk-yrityksillä. Vastatakseen asiakkaiden tarpeeseen edistää vihreän siirtymän tavoitteitaan, OP tuo markkinoille uusia kestäviä rahoitusratkaisuja – vihreän lainan, sekä kolme erilaisiin tarkoituksiin suunnattua Euroopan investointirahaston EIR-takaustuotetta.

OP:n kestävät rahoitusratkaisut on kehitetty yritysten tai taloyhtiöiden investointeihin, esimerkiksi energiatehokkuutta parantaviin rakennus-, remontointi- ja peruskorjaushankkeisiin, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, vähäpäästöisyyteen, kiertotalouteen, vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen sekä kestävien luonnonvarojen käyttöön maa- ja kalataloudessa.

”Vastuullisuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe koko pk-sektorilla. Tuemme ja opastamme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä sekä vastuullisissa ilmasto- ja ympäristöteoissa. Tavoitteenamme on kasvattaa kestävien rahoitustuotteiden määrä koko sitoumuskannasta vähintään 8 miljardiin euroon vuoden 2025 loppuun mennessä”, OP:n pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola sanoo.

Vastuullisuusvaatimukset kasvavat myös pienemmillä yrityksillä

Vastuullisuuteen panostaminen auttaa ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi tuomaan kustannussäästöjä sekä kehittämään ja luomaan uutta liiketoimintaa, joka vetää puoleensa sekä asiakkaita että rahoittajia.

Vastuullisuudella on myös entistä keskeisempi merkitys pk-yrityksien liiketoiminnan jatkuvuudessa. Tammikuussa julkaistu OP:n suuryritystutkimus osoittaa, että 45 prosenttia suuryrityksistä aikoo vaihtaa toimittajia tai alihankkijoita vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi lähitulevaisuudessa. Sääntelyn merkitys korostuu yritysten toiminnassa, ja suuryritykset vaativat myös alihankkijoiltaan uudistumista ja panostamista vastuullisuuteen. Tulevaisuudessa yrityksen vastuullisuus vaikuttaa myös rahoituksen saatavuuteen ja sen ehtoihin.

”Vastuullisesti toimivalla yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa vastuullisella toiminnalla monia etuja, mutta myös yritysten vastuullisuusvaatimukset tulevat kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Sääntelystä tulevat vaatimukset koskevat erityisesti suureksi luokiteltuja yrityksiä, mutta vaikuttavat koko arvoketjuun eli myös pienempiin yrityksiin, jotka toimivat esimerkiksi suuryritysten alihankkijoina”, Peltola toteaa.

Kaksi erilaista tapaa rahoittaa vastuullinen investointi

OP:n kestävien rahoitusratkaisujen suhteen hankkeet arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sopivin vaihtoehto valitaan investoinnin käyttötarkoituksen tai yrityksen liiketoimintamallin perusteella. Hanke voidaan rahoittaa vihreällä lainalla tai hyödyntämällä OP:n ja Euroopan investointirahaston tarjoamaa riskinjakotakausta, eli nk. EIR-takausta.

Vihreä laina on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten sekä taloyhtiöiden ympäristökuormitusta vähentäviin investointeihin ja sen saa tavallista lainaa edullisempaan hintaan. Vihreää lainaa voidaan myöntää hankkeelle, joka täyttää vihreän rahoituksen kriteerit. Nämä kriteerit pohjautuvat OP Green Bond Framework -viitekehykseen.

EIR-takaus myönnetään vihreän liiketoimintamallin perusteella tai vihreään investointiin. EIR-takaus toimii lainan vakuutena, jolloin tarvitaan vähemmän omia vakuuksia. EIR-takauksen osuus voi olla jopa 80 prosenttia. Rahoituksen saa myös edullisempaan hintaan, sillä EIR-takaus vähentää pankin riskiä. EIR-takausta voi hakea pk-yritysten tai taloyhtiöiden kestäville ratkaisuille, tai pk-yritysten tuote- ja palvelukehitykseen sekä digitalisaatioon. Euroopan investointirahaston takaukset ovat osa mittavaa InvestEU-takausohjelmaa Euroopan puhtaan teknologian investointien edistämiseksi.

Vihreää siirtymää tukevat OP:n kestävät rahoitustuotteet ovat haettavissa osuuspankeista maaliskuun puolivälistä alkaen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Group tekee tehdasalueilleen biodiversiteettisuunnitelmat – ensimmäinen kohde Kemissä

Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta omistamillaan maa-alueilla Kemissä. Yli 650 hehtaarin laajuinen alue käsittää Metsä Groupin tehdasalueen ja maita Kemin kaupunkiympäristössä. Metsä Groupilla on Kemissä rakenteilla oleva biotuotetehdas ja kartonkitehdas. Metsä Groupin tavoitteena on lisätä alueellista biodiversiteettiä kaikilla tehdaspaikkakunnilla, joita on yli 20 eri puolilla Eurooppaa.

OP Ryhmä on asettanut toimialakohtaiset päästövähennystavoitteet energia-, maatalous- ja asuinkiinteistösektoreille

Energia- ja maataloussektori sekä asuntoluotot muodostavat 90,6 prosenttia OP Ryhmän luottosalkun päästöistä. Olennaisuusanalyysiin pohjaten OP Ryhmä on asettanut sektorikohtaiset päästötavoitteet näille kolmelle toimialalle.  – Vastuullisuus on OP Ryhmän strategian ytimessä. Suomen suurimpana yritysrahoittajana ja finanssialan toimijana meillä on tärkeä tehtävä tukea asiakkaitamme kohti hiilineutraalia taloutta. Toimialakohtaisilla päästövähennystavoitteilla vauhditamme osaltamme vihreää siirtymää, sanoo OP Ryhmän ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.