Vastuullisuusvaatimukset tiukentuvat – OP tuo markkinoille uudet kestävät rahoitusratkaisut pk-yrityksien, taloyhtiöiden ja maatalousyrittäjien tarpeisiin

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa korostuu jatkuvasti myös pk-yrityksillä. Vastatakseen asiakkaiden tarpeeseen edistää vihreän siirtymän tavoitteitaan, OP tuo markkinoille uusia kestäviä rahoitusratkaisuja – vihreän lainan, sekä kolme erilaisiin tarkoituksiin suunnattua Euroopan investointirahaston EIR-takaustuotetta.

OP:n kestävät rahoitusratkaisut on kehitetty yritysten tai taloyhtiöiden investointeihin, esimerkiksi energiatehokkuutta parantaviin rakennus-, remontointi- ja peruskorjaushankkeisiin, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen, vähäpäästöisyyteen, kiertotalouteen, vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen sekä kestävien luonnonvarojen käyttöön maa- ja kalataloudessa.

”Vastuullisuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe koko pk-sektorilla. Tuemme ja opastamme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä sekä vastuullisissa ilmasto- ja ympäristöteoissa. Tavoitteenamme on kasvattaa kestävien rahoitustuotteiden määrä koko sitoumuskannasta vähintään 8 miljardiin euroon vuoden 2025 loppuun mennessä”, OP:n pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola sanoo.

Vastuullisuusvaatimukset kasvavat myös pienemmillä yrityksillä

Vastuullisuuteen panostaminen auttaa ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi tuomaan kustannussäästöjä sekä kehittämään ja luomaan uutta liiketoimintaa, joka vetää puoleensa sekä asiakkaita että rahoittajia.

Vastuullisuudella on myös entistä keskeisempi merkitys pk-yrityksien liiketoiminnan jatkuvuudessa. Tammikuussa julkaistu OP:n suuryritystutkimus osoittaa, että 45 prosenttia suuryrityksistä aikoo vaihtaa toimittajia tai alihankkijoita vastuullisuusvelvoitteiden vuoksi lähitulevaisuudessa. Sääntelyn merkitys korostuu yritysten toiminnassa, ja suuryritykset vaativat myös alihankkijoiltaan uudistumista ja panostamista vastuullisuuteen. Tulevaisuudessa yrityksen vastuullisuus vaikuttaa myös rahoituksen saatavuuteen ja sen ehtoihin.

”Vastuullisesti toimivalla yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa vastuullisella toiminnalla monia etuja, mutta myös yritysten vastuullisuusvaatimukset tulevat kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi. Sääntelystä tulevat vaatimukset koskevat erityisesti suureksi luokiteltuja yrityksiä, mutta vaikuttavat koko arvoketjuun eli myös pienempiin yrityksiin, jotka toimivat esimerkiksi suuryritysten alihankkijoina”, Peltola toteaa.

Kaksi erilaista tapaa rahoittaa vastuullinen investointi

OP:n kestävien rahoitusratkaisujen suhteen hankkeet arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sopivin vaihtoehto valitaan investoinnin käyttötarkoituksen tai yrityksen liiketoimintamallin perusteella. Hanke voidaan rahoittaa vihreällä lainalla tai hyödyntämällä OP:n ja Euroopan investointirahaston tarjoamaa riskinjakotakausta, eli nk. EIR-takausta.

Vihreä laina on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten sekä taloyhtiöiden ympäristökuormitusta vähentäviin investointeihin ja sen saa tavallista lainaa edullisempaan hintaan. Vihreää lainaa voidaan myöntää hankkeelle, joka täyttää vihreän rahoituksen kriteerit. Nämä kriteerit pohjautuvat OP Green Bond Framework -viitekehykseen.

EIR-takaus myönnetään vihreän liiketoimintamallin perusteella tai vihreään investointiin. EIR-takaus toimii lainan vakuutena, jolloin tarvitaan vähemmän omia vakuuksia. EIR-takauksen osuus voi olla jopa 80 prosenttia. Rahoituksen saa myös edullisempaan hintaan, sillä EIR-takaus vähentää pankin riskiä. EIR-takausta voi hakea pk-yritysten tai taloyhtiöiden kestäville ratkaisuille, tai pk-yritysten tuote- ja palvelukehitykseen sekä digitalisaatioon. Euroopan investointirahaston takaukset ovat osa mittavaa InvestEU-takausohjelmaa Euroopan puhtaan teknologian investointien edistämiseksi.

Vihreää siirtymää tukevat OP:n kestävät rahoitustuotteet ovat haettavissa osuuspankeista maaliskuun puolivälistä alkaen.

Jaa artikkeli

Lue myös

Metsä Groupin uudistava maankäyttö tähtää luonnon tilaa vahvistavaan kulttuurimuutokseen rakennetussa ympäristössä

Metsä Group on asettanut tavoitteekseen luonnon tilan vahvistamisen toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Nyt laaditut uudistavan maankäytön periaatteet ohjaavat suunnitelmien toteuttamista rakennetussa ympäristössä. Uudistavan maankäytön pilottivaihe käynnistyi viime vuonna Kemissä. Villi vyöhyke ry:n kanssa laaditut periaatteet ohjaavat biodiversiteettisuunnitelmien toteuttamista kaikilla Metsä Groupin 25 tehdaspaikkakunnalla lähivuosien aikana.

Hanna Muukka: Yhteiskunnalliset haasteet vaativat yhteisötaloutta

Ruokaläheteille elämiseen riittävä palkka itse omistetun alustan kautta, yhteiskäyttöautot naapureiden kanssa ja kohtuuhintaista hoivapalvelua kotiovelle myös haja-asutusalueella. Kuulostaako haihattelulta? Nämä ovat esimerkkejä yhteisötaloudesta, jolla voisi olla merkittäviä - mutta toistaiseksi liian vähän hyödynnettyjä - mahdollisuuksia kestävämmän ja oikeudenmukaisemman talouden rakentajina Suomessa ja koko EU:n alueella.

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.