Jaana Hagelberg ny medlem i Andelsförbundets styrelse

Jaana Hagelberg valdes som ny medlem till Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse vid Andelsförbundets årsmöte den 1 april 2020. Hon är från Kyrkslätt och verkar som kundrelations- och kommunikationschef på Handelslaget Varuboden-Osla. Årsmötet hölls exceptionellt på distans.

Dessutom valde årsmötet tre nya ersättare: försäljningschef Jan Drugge från Kimito, han är styrelsemedlem i Andelsbanken Raseborg; verkställande direktör vid Ålands telefonandelslag Jonas Sundborg från Hammarland och verkställande direktör vid Nagu Andelsbank Alice Björklöf från Nagu.

Mera information: Kari Huhtala, Verkställande direktör

Tel. 040 846 6704

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.