Pro Gradu -tutkielma freelancereiden työosuuskunnista

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on valmistunut Joni Ulmasen sosiaalipolitiikan Pro Gradu -tutkielma: Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan –  Media- ja kulttuurialan freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen.

”Freelancer-työtä tehdään yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa. Sitä leimaavat erilaiset niin sanotulle prekaarille työlle ominaiset työmarkkinariskit. Freelancereiden työ on pirstaleista ja toimeentulo matalaa. Heidän sosiaaliturvansa on myös heikkoa, ja he työskentelevät yksinyrittäjämäisesti”, kertoo Ulmanen tutkielmansa tiivistelmässä.

”Työosuuskuntien kautta työllistymistä on esitetty epävarmassa asemassa toimiville työntekijöille, esimerkiksi freelancereille ratkaisuksi prekaarin työn ongelmiin. Työntekijöiden itse hallinnoimissa työosuuskunnissa freelancerit voisivat työllistyä yhdessä, parantaa työehtojaan sekä lisätä yhteisöllisyyttään.”

Tutkimuksessa selvitetään, miten uudet luoville aloille perustetut työosuuskunnat käytännössä vaikuttavat freelancereiden työn tekemiseen ja epävarmuuden ongelmiin.

Hannes Gebhardin rahasto antoi Ulmaselle apurahan tutkielmaan.

Joni Ulmasen Pro Gradu -tutkielma

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.