Valtuuskunta haki konkretiaa toiveisiin Marinin hallitukselle

Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n valtuuskunta kokoontui toiseen vuosittaiseen tapaamiseensa 12.-13. joulukuuta. Paikalla oli yhteensä 35 luottamushenkilöä, hallitus mukaan lukien.

Ensimmäisen päivän ohjelmassa, nk. iltakoulussa, koottiin mm. konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Sanna Marinin hallitukselle. Hallitusohjelmassahan todetaan, että osuustoimintamuotoista yritystoimintaa edistetään. Mutta mitä se tarkoittaa?  Millaisia konkretisointitoiveita Pellervon jäsenyritysten edustajilla on?

”Ohjelmassa mainitaan erikseen myös osuuskuntarakentaminen ja -asuminen sekä lainsäädännölliset muutostarpeet työn murroksessa, myös osuuskunnat huomioiden.  On tärkeää käydä keskustelua, mihin me tätä myönteistä ilmapiiriä haluamme hyödyntää”, totesi valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo avauspuheessaan.  

Kestävä kehitys käsittelyssä eri tavoin

Lisäksi iltakoulussa kuultiin oikeustieteen professori Jukka Mähösen alustus osuustoiminnan pelitilasta 2020-luvulla, jonka Mähönen sitoi vahvasti kestävän kehityksen teemoihin.

”Yritysvastuukysymykset ovat vahvasti esillä. Kyse ei ole vain ekologisesta vastuusta eikä ilmastosta. Myös sosiaalinen, taloudellinen ja eettinen vastuu mitataan. Haluamme tottakai olla osa ratkaisua kohti parempaa maailmaa”, Uusitalo kuvasi yleistä ilmapiiriä.  

Varsinaisessa kokouksessaan valtuuskunta mm. päätti hallituksen kokoonpanosta ja valtuuskunnan puheenjohtajistosta, vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä julkilausumasta valtioneuvoston Sitoumus 2050 -ohjelmassa, jossa Pellervon jäsenyritykset edistävät määrätietoisesti tasa-arvoa hallinnossaan.

Lisäksi kuultiin mm. uudistuksista Pellervon viestinnässä ja Pellervo Mediassa. PTT:n tutkija Hanna Karikallio piti esitelmän päästötavoitteista ja niiden vaikutuksista. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.