Tukea ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön sekä lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin – Atria aloittaa yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien kanssa

Ahdistuneisuus koskettaa jopa 100 0000 lasta ja nuorta Suomessa, eikä kaikkien ahdinkoon ehditä puuttua ajoissa. Lastenklinikoiden Kummien ja Atrian uudella ”Hyvä mieli heijastuu” -yhteistyöllä vaikutetaan laaja-alaisesti lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten ja nuorten mielenterveydestä, antaa arkivinkkejä mielen hyvinvointiin sekä kerätä varoja mm. ahdistuneisuutta hoitavan Cool Kids -hoitomenetelmän jalkauttamiseen valtakunnallisesti. Yhteistyö toteutetaan osana Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanjaa.

Lähes 20 % lapsista ja nuorista kärsii jonkinasteisesta mielenterveyden häiriöstä Suomessa ja mielenterveyspalveluiden kysyntä lasten ja nuorten keskuudessa on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yleisimpiä mielenterveyden haasteita lapsilla ja nuorilla ovat ahdistuneisuushäiriöt. Kun puhutaan lasten ja nuorten mielenterveydestä, on ehdottoman tärkeää, että henkinen hyvinvointi huomioidaan arjen kanssakäymisessä ja ongelmien ilmaantuessa hoito aloitetaan tarvittaessa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli esimerkiksi ahdistuneisuuteen ei tartuta ajoissa, voi se johtaa pahimmillaan vakavampiin ongelmiin, jotka kuormittavat jo ennestään ruuhkaisia erityissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS aloitti yhdessä Kummien kanssa alkuvuodesta 2020 hankkeen, jossa erikoissairaanhoito kouluttaa Cool Kids -hoito-ohjelman osaajia ympäri Suomen, ja auttaa menetelmien käyttöönotossa sekä seurannassa myös peruspalveluiden puolella. Kummien kampanjan avulla on jo nyt koulutettu 125 uutta menetelmäohjaajaa eri puolille Suomea. Cool Kids on tehokas, näyttöön perustuva hoitomenetelmä lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitamiseksi. Tutkimusten mukaan 60 % hoitoprosessin läpikäyneistä lapsista ja nuorista ei täytä ensisijaista ahdistuneisuushäiriön diagnoosia hoidon jälkeen. Hoito-ohjelma tukee lapsen ohessa koko perhettä.

Atrian ja Kummien tammikuussa 2022 käynnistyvä ”Hyvä mieli heijastuu” -yhteistyö auttaa näyttöön perustuvien, konkreettisten hoitomenetelmien levittämisen ohessa perheitä tarjoamalla sisältöjä sekä vinkkejä yhteisiin hetkiin ihmisten arjessa ja erilaisiin hyvän mielen mahdollisuuksiin yhteisessä kanssakäymisessä.

”Mielenterveyden ongelmat koskettavat liian monia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään Suomessa. Kummien kumppanuustyön tavoitteena on toimia lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tukena Suomessa, ja yksi tärkeimmistä kohteistamme on tuki mielenterveydelle. Monipuolinen yhteistyö Atrian kaltaisen tunnetun valtakunnallisen toimijan kanssa auttaa meitä lisäämään tietoisuutta sekä keräämään varoja näyttöön perustuvaan mielenterveyden tukityöhön. Samalla pääsemme viemään yhdessä viestiä hyvän mielen merkityksestä ihmisten arjessa ja vuorovaikutuksessa”, kertoo Nina Tuomenoksa, Lastenklinikoiden Kummien kumppanuuspäällikkö.


Hyvä mieli heijastuu: Lasten ja nuorten mielenterveystyön tukeminen osana yritysvastuullisuutta

Vastuullisuus on jo pitkään ollut Atrian liiketoiminnan keskiössä niin ruoantuotannossa kuin sen ulkopuolella. Tähän mennessä ruokatalo on tukenut merkittävillä lahjoituksilla esimerkiksi koulutusta ja tutkimusta sekä lasten ja nuorten urheilua. Nyt käynnistyvä yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien kanssa on osa ruokatalon vastuullisuustyötä Suomessa. Tietoisuuden lisäämisen, sekä varojen keräämisen lisäksi Atria on sitoutunut lahjoittamaan 60 000 € tukeakseen Lastenklinikoiden Kummien ennaltaehkäisevää lasten ja nuorten mielenterveystyötä.

”Me Atrialla uskomme, että nykypäivänä yritysvastuullisuuden tulisi ulottua myös yrityksen liiketoiminnan ulkopuolelle. Yhtenä Suomen suurimmista ruokataloista meille on kunnia-asia toimittaa vastuullisesti tuotettua ruokaa suomalaisiin ruokapöytiin, mutta vastuullisuustyömme ei missään nimessä jää siihen. Siksi olemmekin tänä vuonna ryhtyneet yhteistyöhön Lastenklinikoiden Kummien kanssa”, kertoo Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

Osana yhteistyötä avataan digilipas, jonka kautta Atrian muut yhteistyökumppanit ja esimerkiksi urheiluseurat voivat tehdä lahjoituksia Lastenklinikoiden Kummeille. Yhteistyö tulee näkymään myös Atrian pakkauksissa valtakunnallisesti syksyllä 2022. Yhteistyö huipentuu Kummien JouluMielelle-konserttiin joulukuussa.

”Atrian ja Lastenklinikoiden Kummien yhteistyön kantavana viestinä tulee olemaan ’Hyvä mieli heijastuu’. Uskomme, että tekemällä hyvää levitämme hyvää mieltä ja voimme esimerkillämme inspiroida myös muita tahoja mukaan hyväntekeväisyystyöhön”, lopettaa Leino.

Yhteistyö käynnistetään Helsinki Ski Weeks -tapahtumassa 19.2. Atrian Hyvän mielen aamupäivällä. Hyväntekeväisyyspäivän aikana osallistujat pääsevät nauttimaan hauskoista aktiviteeteista, hyvästä ruoasta ja ohjelmasta sekä kuulemaan lisää nuorten mielenterveydestä ja sen hoidosta Suomessa.

Lue lisää Cool Kids -hoito-ohjelmasta ja Lastenklinikoiden Kummien toiminnasta täältä

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.