Metsä Group liittyy Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousverkostoon

Metsä Group on liittynyt jäseneksi maailmanlaajuiseen Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousverkostoon. Verkosto tuo yhteen yrityksiä, innovoijia, yliopistoja ja mielipidevaikuttajia kiertotalouden edistämiseksi.

”Kiertotalous on joukkuepeliä, jossa avainasemassa on yhteistyö. Verkostossa saamme uusia näkemyksiä, pääsemme oppimaan parhaita käytäntöjä ja jakamaan oman kokemuksemme puupohjaisesta kiertotaloudesta. Odotamme innolla aktiivista vuorovaikutusta eri sektoreiden kanssa”, sanoo Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Maija Pohjakallio.

Tämä uusi yhteistyöhanke tukee Metsän tavoitetta olla fossiilittoman kiertotalouden edelläkävijä. Tuotannon sivuvirtojen sataprosenttinen hyödyntäminen, fossiilittomat tehtaat ja prosessivedenkäytön tehostaminen 25 prosentilla ovat esimerkkejä Metsän strategisista 2030-vastuullisuustavoitteista. Kaiken toimintamme lähtökohta on luonnon kunnioittaminen: puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä ja se käytetään resurssiviisaasti. Teollisten synergioiden ansiosta kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa ja vähemmällä saadaan aikaan enemmän. Muun muassa Metsän Äänekosken biotuotetehdas muodostaa teollisen ekosysteemin, jossa lähekkäin sijaitsevat tuotantolaitokset hyödyntävät toisiaan. Puurakentamisessa yhteistyö on johtanut projekteihin, joissa Kerto® LVL -elementeistä on rakennettu taloja, jotka voidaan purkaa, siirtää ja koota uudelleen jossakin muualla.

Isosta-Britanniasta lähtöisin oleva Ellen MacArthur -säätiö perustettiin vuonna 2010 nopeuttamaan siirtymää kohti kiertotaloutta. Säätiö on maailmanlaajuinen mielipidevaikuttaja, joka toimii niin yritysten, julkishallinnon kuin akateemisen kentän kanssa. Kiertotaloudessa tavoitteina ovat eliminoida jätteet ja saasteet, pitää yhteiskunnan piiriin otetut luonnonvarat käytössä mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman arvokkaina, sekä huolehtia luonnon uusiutumiskyvystä. Täten se tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

”Kiertotalous ei ole vain parannettua jätehuoltoa ja lopputuotteiden kierrätystä, vaan kyse on pyrkimyksestä optimoida aine-, energia- ja tietovirrat sekä arvon luominen laajasta, koko arvoketjun ja systeemin näkökulmasta. Tämä edellyttää yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistamista eri sidosryhmien kesken”, Pohjakallio kiteyttää.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.