Pellervo aloittanut ympäristötyönsä kehittämisen – Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käyttöön 2023 aikana

Haluamme Pellervossa kehittää ympäristötyötämme ja olla omalta osaltamme ympäristöhaasteiden ratkaisijoiden joukossa. Järjestelmällisen ja mitattavan ympäristöjärjestelmän avulla voimme parhaiten tunnistaa ympäristövaikutuksemme ja löytää keinot niiden vähentämiseksi.

Ympäristöjärjestelmät yleistyvät yrityksissä ja järjestöissä. ​Pellervokin haluaa tulla tunnistetuksi vastuullisena toimijana ja valitsimme Ekokompassin, koska se on toimialariippumaton ja räätälöitävissä jokaisen organisaation omiin tarpeisiin sekä perustuu tunnettuun ISO 14001 –standardiin. Sen toimintamallia on kehitetty yli 10 vuoden ajan yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama.

Ekokompassi-sertifikaatti on jo yli 450 organisaatiolla ja se on laajasti käytössä myös Pellervoa vastaavissa organisaatioissa, myös osalla meidän jäsenyrityksistämme. Uskomme, että tästä työkalusta voi olla hyötyä myös muille sidosryhmillemme ja erityisesti pienemmille osuuskunnille. Kun tunnemme ympäristöjärjestelmän itse, on meidän helpompi auttaa myös osuuskuntia niiden oman ympäristöntyön kehittämisessä. Tavoitteenamme on siis myös vaikuttaa omiin sidosryhmiimme, jotta myös ne ottaisivat ympäristönäkökohdat entistä paremmin huomioon.

Sertifikaatti koskee vain Osuustoimintakeskus Pellervoa, ei Pellervo-Mediaa tai PI-johtamiskoulua. Mutta koska toimimme yhteisessä toimistossa, ympäristöjärjestelmä on osa koko pellervolaisen työyhteisön yhteistä tekemistä.

Teemme kevään aikana ympäristölupauksen ja laadimme ympäristöohjelman, jossa määrittelemme työmme tavoitteet. Järjestelmän käyttöönotto olisi tarkoitus saada maaliin ja sertifikaatti järjestölle vuoden 2023 aikana.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.