Nu är det dags att anmäla dig till ett toppseminarium! FRÅN JORD TILL BORD – LÖSNINGAR ATT FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN

Hård konkurrens och krävande produktionsförhållanden utmanar matkedjan. Hur hitta möjligheter att förbättra lönsamheten i primärproduktionen? Är export en faktisk möjlighet eller ett evigt löfte? Erbjuder digitaliseringen någonting helt nytt? Välkommen till Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga ”Från jord till bord” -seminarium! Programmet i sin helhet är nedan.

Tid: Den 4 december, 2017 kl. 9.30 – 15

Plats: Yrkesakademin Vasa, Gamla Vasa Kungsgårdsvägen 30 A

Deltagaravgiften är 90 €. Anmälningar om deltagande ber vi om senast den 25.11.2017 på https://pellervo-lv.creamailer.fi/survey/eba7z23dfoagr

Tilläggsinformation: Kari Huhtala, kari.huhtala@pellervo.fi, Tel. 040 8466704

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.