Osuustoimintakeskus Pellervo

Osuustoimintakeskus Pellervo

Pellervo on osuustoiminnan palvelu- ja yhteistyöjärjestö, joka edistää osuustoimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa kilpailukykyisenä yritysmuotona. Pellervon tehtävänä on vaikuttaa osuustoiminnan puitteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuottaa jäsenilleen palveluita.

Pellervo ajaa osuustoiminnan yhteiskunnallisia etuja ja edistää osuustoiminnalliselle yrittämismallille myönteistä ilmapiiriä. Pellervo vaikuttaa yrittämisen puitteita koskevaan lainsäädäntötyöhön sekä talous- ja elinkeinopolitiikkaan.

Ajankohtaista on mm. työ osuuskuntalain, osuuskuntien verotuksen, osuustoiminnan opetuksen ja tutkimuksen sekä kauppapolitiikan ja kilpailupolitiikan parissa.

Osuustoiminnallista yrittämismallia ja yritysmuotoa tunnetaan edelleen puutteellisesti, mikä vaikeuttaa sen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä. Pellervo tekee osuustoiminnan imagotyötä tarkoituksenaan lisätä osuustoimintamuotoisen yrittämisen tunnettuutta erityisesti päättäjien ja mielipidevaikuttajien keskuudessa.


Pellervon toimintakertomus

Lisää toimintakertomuksia löydät toimintakertomukset sivulta.

Hallinto

Jäsenet

Toiminta