Osuuskunnat ja niiden jäsenet verouudistuksessa

Valtiovarainministeriön antoi lausuntopyynnön Pellervolle 15.10.2013 luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta. Pellervon maanantaina 28.10. antaman lausunnon ydin oli, että luonnoksessa esitetään varsin mittava, monipolvinen ja paikoin vaikeaselkoinen verouudistus, jossa puututaan suorastaan osuuskuntamallin perusteisiin. Lausunnossa todettiin, että ensi vuoteen on osuuskuntien jakaman ylijäämän verokohtelun osalta syytä mennä nykysäännöksillä. Tarvittaessa osuuskuntien ja niiden jäsenten verouudistusta varten tulee asettaa valmisteluelin, jossa on mukana osuuskuntien edustus ja laaja osuustoiminnan asiantuntemus.

Osuustoiminnan piiristä olemme olleet yhteydessä sekä eri tahoihin valtionhallinnossa että poliittisiin päätöksentekijöihin, jotta kiireessä ei säädettäisi puutteellisesti valmisteltua lainsäädäntöä.

Osuustoiminnan verokohtelu oli ensi kerran esillä laajemmassa poliittisessa arvioinnissa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa keskiviikkona 30.10.2013. Asia siirrettiin jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelun muoto ja sisältö eivät ole vielä selvillä. Uudistusta pyritään viemään läpi ilmeisen nopealla aikataululla.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Sami Karhu, 0400 545 989, sami.karhu@pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.