Kansainvälinen Osuustoimintapäivä 6.heinäkuuta 2019: Osuuskunnat edistävät ihmisarvoista työtä

Muuttuva työelämä, lisääntyvä epävarmuus ja erityisesti nuorison työttömyys on ajankohtainen teema. Myös Kansainvälinen työjärjestö (ILO) juhlii tänä vuonna satavuotisjuhlaansa teemalla työn tulevaisuus.  

Sen vuoksi Kansainvälisen osuustoimintapäivän 6.7. tämän vuoden teemana on Osuuskunnat ja ihmisarvoinen työ. Juhlapäivän tavoitteena on tuoda esiin sitä, miten osuuskunnat edistävät YK:n kestävän kehityksen 8. tavoitteen mukaan:

  • jatkuvaa ja kaikkia koskevaa ja kestävää taloudellista kasvua
  • tuottavaa täystyöllisyyttä
  • säällisiä työpaikkoja


”Suomessa ihmisarvoinen työ tarkoittaa, että jokainen pystyy antamaan yhteiskunnalle sen tarvitsemaa osaamista ja oman työpanoksensa”, luonnehtii Osuustoimintakeskus Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu. ”Osuuskuntamallin tehtävänä on tarjota kaikille väylä osallistua taloudelliseen toimintaan ja yhteiskunnan rakentamiseen sukupuoleen, ikään, alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen tai terveydentilaan katsomatta.”

Osuustoiminta ei ole marginaalinen ilmiö. Viimeisimmän arvion mukaan osuuskunnat ympäri maailmaa työllistävät tai ovat pääasiallinen tulonlähde yli 279 miljoonalle ihmiselle – lähes 10 prosentille koko ihmiskunnan työväestöstä.

Osuustoiminta lisää osallisuutta

Osuuskunta toimii erinomaisena työnteon alustana, jonka kautta monenlaiset ihmiset voivat löytää oman paikkansa yhteiskunnassa ja saada toimeentulonsa. ”Sen tukemiseksi työosuustoimintamalliin on sovellettava viranomaistulkinnoissa työsuhdeolettamaa. Kun osuuskunnassa on riittävän monta jäsentä, silloin toimitaan lähtökohtaisesti työsuhteessa”, Karhu linjaa. ”Mahdollisuuden tulla mukaan työelämään on oltava joustavaa ja osuuskunta voi tarjota tämän”.

Karhun mukaan osuuskuntamallissa on pienyrittäjille yhteistoiminnan mahdollisuuksia paljon enemmän kuin nyt hyväksikäytetään, se sopii hyvin luoville aloille ja osuuskunnista voi löytyä vastaus moniin jakamistalouden ja alustatalouden kysymyksiin.

Osuuskuntayrittäjyyttä tuettava

Osuuskunnat lisäävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä koko Suomessa. ”Osuuskunnat eivät kuitenkaan synny itsestään. Aina tarvitaan etujoukko, aktiivisia ihmisiä, jotka vievät asiaa eteenpäin ja vetävät muita mukaansa”, Karhu kuvailee. ”Näin syntyy lisää säällisiä työpaikkoja ja ihmiset voivat olla itse aktiivisesti osana oman elämänsä rakentamisessa.”

 

Kasainvälinen osuustoimintaliitto ICA on juhlistanut Kansainvälistä osuustoimintapäivää joka heinäkuu jo vuodesta 1923. Vuodesta 1995 juhlapäivän teema on valittu yhdessä YK:n kanssa tukemaan sen maailmanlaajuisia tavoitteita. 

Suomi on yksi osuustoiminnallisimmista maista maailmassa. Jäsenet omistavat osuuskunnat ja Suomessa osuuskunnilla on noin 7 miljoonaa jäsenyyttä. Osuuskunnat työllistävät 100 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 30 miljardia euroa.

Suomesta ICA:n jäseninä ovat Osuustoimintakeskus Pellervo ry ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK).

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.