Yritysten rooli järjestöjen ja tapahtumien kumppanina kasvaa

Vapaaehtoissektorin ja yritysten välinen suhde on muutoksessa. Monet sote-sektorin, kulttuurialan ja urheilutoiminnan toimijat ovat perinteisesti olleet riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Valtion ja kuntien talouden säästöt vaikuttavat näiden toimijoiden toimintaan merkittävästi.

Järjestöjen on nyt etsittävä uusia kumppaneita ja rahoituslähteitä. Yritysten ja yksityishenkilöiden tuen merkitys tulee kasvamaan vapaaehtoistoiminnan rahoituksessa. Tämä tarkoittaa, että yrityksille tulevien tukipyyntöjen määrää kasvaa.

Osuustoiminnalliset yritykset tukevat jo nykyisellään erilaista vapaaehtoissektorin toimintaa. Niille tämä rooli on luonteva, koska osuuskuntayritysten tavoitteisiin kuuluu paitsi omistajilleen etujen ja palvelujen tuottaminen sekä toimintaympäristön moninainen tukeminen, joka edistää jäsenten ja alueen hyvinvointia.

Lähtökohtaisesti yritys valitsee kumppanikseen tahon, jonka arvot ja tavoite ovat linjassa yrityksen omien arvojen ja tavoitteiden kanssa. On myös hyvä avoimin mielin käydä läpi vapaaehtoissektorin laajaa kenttää ja keskustella ohjataanko tukea myös sellaiseen toimintaan mikä ei ole valtavirtaa kuten järjestökentän toteuttama päihdetyö tai aikuisten mielenterveystyö.

Kumppanuuden selkeiden ja läpinäkyvien käytäntöjen lisäksi on hyvä käydä säännöllisesti yrityksissä arvokeskustelua suhteessa kumppanuuksiin ja miten valintoja tehdään.

Yksin ei yritysten tuki järjestökentälle varmista järjestöjen toiminnan tulevaisuutta. Vaatii myös järjestöiltä uuden luomista. Yksi reitti on siirtymä järjestöstä kohti yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja lähteä kehittää toimintaansa yritysmäisempään suuntaan. Tarvitaan uutta osaamista kuten markkinointia, taloustaitoja ja vaikuttavuuden osoittamista. Ja oivallinen toteuttamismuoto uudenlaiselle järjestötoiminnalle olisi voittoa tavoittelematon osuuskunta.

Mari Kokko
Pellervon toimitusjohtaja

PS. Esimerkki osuuskuntakentän kumppanuudesta Kaakkois-Suomesta, jossa on käynnissä Rakkaudesta Kaakkois-Suomeen haku. Alueen osuuspankki tukee alueensa järjestötoimintaa 200 000 eurolla.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.