Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen – miten sitä mitataan osuuskunnissa?

Osuustoiminnallisilla vakuutus- ja asuntosektoreilla on maailmalla jo luotu erilaisia työkaluja ilmaston ja ympäristön vaikutusten arvioimiseksi ja vähentämiseksi. Osuuskunnat pyrkivät omalla toiminnallaan saavuttamaan vuonna 2015 asetetut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Nämä 17 tavoitetta pyrkivät käsittelemään sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita ja aikaraja niiden saavuttamiseksi on vuosi 2030.

SDG-vakuutus-Laskin

Viime lokakuussa julkistettiin Kansainvälisen osuustoiminnallisten ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön (ICMIF) laatima ”SDG-Vakuutus-Laskin” järjestön satavuotisjuhlakonferenssissa Roomassa.

Yhteistyössä Swiss Re Instituten kanssa kehitetty laskuri mittaa kestävän kehityksen vaikutusta yksittäisten yritysten vakuutussalkkuihin ja liiketoimintoihin. ICMIF:n “sitoumuskehyksen” avulla keskinäiset yhtiöt ja osuuskunnat voivat arvioida omaa vaikutustaan useiden yhteisiä arvoja ja strategisia alueita heijastavien indikaattoreiden perusteella, kuten riskien ehkäisy, suojaus ja mikrovakuutus, joka tarjoaa vakuutuksia pienituloisille.

Uusi työkalu tukee myös ICMIF:n yritys- ja kestävän kehityksen strategiaa tuomalla jäsenten käyttöön konkreettisen mittarin heidän panostuksistaan ja tunnistamalla keskeisiä kehittämiskohteita. Sitä käyttämällä ICMIF:n jäsenet pystyvät mittaamaan vaikutustaan 49:ään vakuutukseen liittyvään SDG-indikaattoriin (“iSDG”) ja helposti mitata ja seurata edistymistään indikaattoreiden, 17 SDG:n ja yrityksen kokonaispisteytyksen perusteella.

Kun jäsen on suorittanut pisteytysharjoituksen ja mahdolliset parannusmahdollisuudet on tunnistettu, jäsenet voivat hyödyntää ICMIF-verkostoa jakaakseen parhaita käytäntöjä ja kehittääkseen edelleen omia kestävän kehityksen strategioitaan samalla kun työskentelevät kohti kestävää tulevaisuutta.

ICMIF-kalibroitu SDG-Vakuutus-Laskin on luotu ja testattu yhdessä ICMIF:n jäsenten kanssa. Näin varmistetaan, että se ottaa huomioon keskinäisyyden erirtyispiirteet, kuten korostaa tapaa, jolla keskinäiset yhtiöt ja osuuskunnat asettavat työntekijöidensä ja jäsentensä/vakuutuksenottajiensa tarpeet etusijalle. Se nähdään ensimmäisenä askeleena kohti jäsenten vakuutusvastuuvaikutuksen mittaamista ja alan vahvuuden kasvattamista maailmanlaajuisessa vakuutusyhteisössä.

“Kyseessä on ensimmäinen malli, joka mittaa kestävän kehityksen tavoitteita ja se on uraauurtava vaikutusten mittausväline vakuutusalan riskinarvioinnissa, joka voi tulevaisuutta varten varmistaa vakuutusliiketoiminnan”, sanoo ICMIF:n toimitusjohtaja Shaun Tarbuck. “Eikä pelkästään se, vaan jos se sisällytetään vakuutusyhtiöiden riskinarviointistrategioihin, se antaa niille kestävän ja Pariisin sopimuksen mukaisen kilpailuedun.”

Sen jälkeen, kun laskin lanseerattiin viime vuonna, useat ICMIF:n jäsenet ilmoittautuivat käyttämään työkalua vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. “Mitä enemmän jäseniä käyttää ICMIF:n ”SDG-Vakuutus-Laskinta”, sitä suuremman vaikutuksen me saavutamme yhdessä”, lisää Tarbuck.

Yhteisölähtöinen asuminen

Brittiläinen Asunto-osuuskuntaliitto (CCH) on kehittänyt Wayshaper-työkalun, jonka tavoitteena on auttaa yksinkertaistamaan, nopeuttamaan ja tukemaan prosessia, kun kehitetään yhteisölähtöisen asumisen ryhmämallia. Työkalua laajennetaan nyt keskittymään enemmän kestävän kehityksen tavoitteisiin ja uusi versio sisältää myös “laskin” -osion.

CCH:n pääjohtaja Blase Lambert on ollut johtava toimija Britannian osuuskunta- ja yhteisölähtöisellä asumissektorilla yli 25 vuoden ajan. Hän on myös Kansainvälisen asunto-osuuskuntaliiton (CHI) taloudenhoitaja ja Kansainvälisen osuustoimintaliiton (ICA) hallituksen jäsen. “Jo vuonna 2019 ICA aloitti projektin, jossa pyrittiin keskittymään kestävän kehityksen tavoitteisiin ja siihen, miten ne olivat sovellettavissa jokaiselle sektorille maailmanlaajuisesti”, hän kertoo.

“CHI teki työtä vuosina 2020 ja 2021 kehittääkseen konkreettisia tavoitteita, välitavoitteita ja kerrontaa liittyen asumissektorille relevantteihin SDG-tavoitteisiin. Halusimme erityisesti tehdä niistä keskeisen osan vuosittaista konferenssiamme viimeisten kahden vuoden aikana. Tavoitteemme on luoda lisäosa Wayshaper-tuotteeseemme, joka keskittyy nimenomaan kestävän kehityksen tavoitteisiin.”

Tätä varten kestävyyden työkalupakettia suunnitellaan laajennukseksi Wayshaper-resurssipakettiin auttamaan jäseniä saavuttamaan kaikki asumiseen liittyvät kestävyystavoitteet.

“Kun Wayshaper keskittyy asioihin kuten lakiin liittyviin kysymyksiin ja hallintoon, millaisia ​​koteja, kuka omistaa maan jne., tämä uusi tuote käsittelee pääasiassa sitä, miten organisaatiot täyttävät kestävän kehityksen tavoitteet”, lisää Lambert.

CCH:lla on tällä hetkellä tiimi, joka työskentelee työkalupaketin parissa. Se julkaistaan tämän vuoden lokakuussa. Työkalupaketti keskittyy kolmeen pääkohtaan: organisaatioon (kestävän kehityksen tavoitteiden osa-alueet, kuten sukupuolten tasa-arvo ja laajempi tasa-arvo); rakennettu ympäristö (rakennusten rakenne, materiaalit ja tapa, jolla kiinteistöt käsittelevät jätettä ja jätejärjestelmiä); sekä asuminen (kuinka ihmiset elävät kodeissa, jotka asumisosuuskunnalla on sekä miten he elävät yhteisönä).

“Nämä kolme osa-aluetta tiivistävät, miten asumistuote toimii kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa”, Lambert sanoo ja lisää, että työkalupaketissa tavoitteet on tiivistetty 15:ta.

Työkalussa on myös laskentatoiminto, mutta se kattaa paljon enemmän kuin pelkän laskemisen. Se on oikeastaan kuin korttipakka. Jokainen kortti (esimerkiksi rakennettu ympäristö) sisältää vaihtoehtoja ja QR-koodin, joka linkittyy erilliselle verkkosivulle. Jokaisella kortilla on siihen liittyvä laskentatoiminto, joka näyttää hiilidioksidipäästöjen tehokkuuden, kustannukset suhteessa toisiinsa sekä mahdolliset haitat.

“Rakennetun ympäristön alueella on pelkästään 70 erilaista vaihtoehtoa, joten se on hyvin merkittävää. Lopputuloksena on rakentamissuunnitelma, joka ottaa huomioon jäsenten taloudelliset mahdollisuudet ja asiaankuuluvat painopisteet. Työkalupakin tavoitteena on mahdollistaa kaikkien asiaankuuluvien valintojen huomioiminen.”

Asunto-osuuskuntaliitto (CCH) on myös lanseerannut kunnostus- ja kestävyysneuvontapalvelun jäsenilleen ja tarjoaa ohjeita ja opastusta asumisosuuskunnille niiden asuinomaisuuden päivittämiseksi vastaamaan vuoden 2030 ja 2035 nettonollapäästötavoitteita. Ensimmäinen asumisosuuskuntien konsortio on myös juuri saanut tukea hallituksen asumisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarkoitetusta rahastosta. Kestävyyden ympärillä vallitsevan liikehdinnän kasvaessa merkittävästi, Lambert on toiveikas tulevaisuuden suhteen.

“Kyse on kiinnostuksen herättämisestä ja uusien ideoiden esittämisestä jäsenille ja yhteisöille. Tärkeintä on, että kaikilla on tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa kestävyyteen. Jos voimme auttaa käynnistämään tällaisen muutoksen, se olisi hienoa. Kyse on muutoksen aikaansaamisesta, ei vain tilastojen esittämisestä. Kyse on matkasta ja siitä, miten tämä toteutetaan sekä siitä, miten tietyt valinnat vaikuttavat muihin valintoihin.”

Co-op News
Rebecca Harvey
5.6. 2023
Lue alkuperäinen artikkeli (englanniksi)

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.