Finlands Svenska Andelsförbunds administration

Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse

Ordinarie:

Stefan Saaristo, Malax, ordförande
Vasa Andelsbank

Jan Anderssén, Pedersöre
Österbottens Kött

Maria Östman, Vasa
Vasa Andelsbank

Kristian Westerholm, Ingå, viceordförande
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

Jaana Hagelberg, Kyrkslätt
Varuboden-Osla

Suppleanter:

Jan Druggé, Kimito

Henrik Strandberg, Nykarleby

Jonas Sundborg, Hammarland

Alice Björklöf, Nagu

Daniel Lindroos, Borgå

Representanter i Pellervos förvaltning

Stefan Saaristo är ledamot i Pellervos styrelse.
Kristian Westerholm är ledamot i Pellervos delegation.

PERSONAL OCH MEDARBETARE
AFM Kari Huhtala verkställande direktör.

MEDLEMSKAP
Finlands Svenska Andelsförbund är medlem i Pellervo, Svenska lantbrukssällskapens för­bund, Föreningen Pohjola-Norden och Förbundsarenan.