Styrelsens minneslista i andelsföretag

Styrelsens minneslista i andelsföretag

Styrelsearbete i nutida andelsföretag är ansvarsfullt. Det räcker inte att man representerar några eller någonting. Istället ska varje ledamot producera mervärde: någonting som främjar andelsföretagets mål och leder till framgång. Andelsföretag växer och blir mer och mer internationella. Ledamöter ska utvecklas och bli ännu mera professionella. Därtill ska man kunna arbeta på främmande språk, speciellt på engelska och lära känna internationella kulturer. Ribban har höjts från landskapsnivån till VM-nivån.

Här finns 10 punkter som av erfarenhet är nyttiga i styrelsearbete. Vad så god!

  1. Diversitet. En bra styrelse består av människor med olika kunskaper som kompletterar varandra. Man behöver dem som känner branschen. Ledamöter med strategiskt eller juridiskt kunnande är ofta nödvändiga. Därtill kan man behöva människor med HR- och marknadsföringskännedom. Det är andelsföretaget självt som ska fundera på styrelsens kunnandeprofil.
  2. Samarbetsförmåga. Styrelseledamotens viktigaste egenskap är att kunna samarbeta med andra ledamöter och VD. Detta betyder inte att alla är av samma åsikt. Bra samarbete behövs speciellt då man har avvikande synpunkter som man ska kunna enas om.
  3. Nätverk. Styrelsen ska ha tillräckliga nätverk med partners och intressegrupper. Detta innebär först och främst ägare, alltså medlemmar samt i större andelsföretag nyckelpersoner i koncernen. Goda kontakter till branschorganisationer och finansiärer är nyttiga. Internationella nätverk är absolut nödvändiga.
  4. Strategi. Utan fungerande strategi kan inget andelsföretag lyckas. Det är upp till styrelsen att besluta om strategin. Styrelsegruppen eller VD förbereder strategiska alternativ men styrelsens uppgift är att i sin tur värdera alternativen och besluta om strategin.
  5. Ordförande. Det är inte en småsak vem som blir vald till ordförande. Han eller hon ansvarar för förberedningen och ledningen av mötena. Ordförandens uppgift är att fungera som kommunikatör från styrelsen åt olika håll. På ordförandens ledaregenskaper vilar hur stort mervärde styrelsen åstadkommer.
  6. Självständighet. Styrelsen ska vara självständig i sitt agerande och beslutsfattande. Styrelsens absoluta uppgift är att främja andelsföretagets fördel. Alla ledamöter ska ha sitt eget andelslags, inte någon annans hatt på huvudet!
  7. Verkställande direktör. VD är andelsföretagets värdefullaste tillgång. Styrelsens uppgift är att både övervaka och stöda VD. Ordföranden och VD är ett arbetspar som ska samarbeta bra i alla förhållanden.
  8. Utvärdering. En bra styrelse brukar evaluera sin verksamhet. Detta sker behändigast med en årlig intern enkät vars resultat behandlas på styrelsemötet. Med hjälp av utvärderingen stiger styrelsens kunnande till nästa nivå.
  9. Arbetsfördelning. Vill man utveckla styrelsearbetet kan man komma överens om speciella ansvarsområden mellan ledamöterna. Detta aktiverar ofta styrelsearbetet!
  10. De flesta problemen härstammar från dålig kommunikation. Så är det också i styrelsearbete. Säkra alltid att din partner har förstått vad du menar. Undvik epost – ring eller träffas istället. Som ordförande, repetera högt vad som har beslutats på mötet.

Kari Huhtala
Kooperationsdirektör, Pellervo
Verkställande Direktör, Finlands Svenska Andelsförbund
Telefon +358 40 846 6704
E-post: kari.huhtala@pellervo.fi