Medlemmar

Finlands Svenska Andelsförbunds medlemmar

31.12.2023

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Andelsbanken Raseborg

Andelsbanken för Åland

Pedersörenejdens Andelsbank

Nagu Andelsbank

Kronoby Andelsbank

Vasa Andelsbank

Purmo Andelsbank

Ålands Centralandelslag

Österbottens Äggcentrallag

Andelslaget Österbottens Kött

LSO‑Andelslag

Jeppo Kraft Andelslag

Ålands Telefonandelslag

Ålands Elandelslag

Ålands Skogsägare Andelslag

Andelslaget Maskinring Peny

Andelslaget Närpes Grönsaker

Andelslaget Ålands Trädgårdshall

Ålands Vindenergi Andelslag

Jeppo Skogsandelslag

Vörå Energiandelslag

Kronoby Energiandelslag

Andelslaget Oskus Potatisland

Centralförbundet för Handelslagen i Finland, SOK

Osuuskunta Maitosuomi Andelslag

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

Andelslaget KrsNet

Andelslaget Ålands Maskinring

Existens anl.

Metsäliitto Osuuskunta

Övermark Vattenandelslag

OP Nyland