Förtjänstmedaljer

Premiera era förtroendevalda och tjänstemän

Finlands Svenska Andelsförbund
beviljar på ansökan av företagen följande förtjänstmedaljer:

I klass Guldmedalj i förgyllt silver. Till personer som verkat synnerligen förtjänstfullt eller minst 30 år inom andelsrörelsen.
Pris 350€.
II klass Medalj i silver. Till personer som verkat förtjänstfullt eller minst 20 år inom andelsrörelsen.
Pris 250€.
III klass Medalj i brons. Till personer som verkat minst 10 år inom andelsrörelsen.
Pris 180€.

Med medaljerna följer också ett bröstmärke och ett diplom.

Förtjänstmedaljen kan hämtas från vårt kontor utan extra kostnader, annars debiterar vi en postavgift på 50€

Mer information fås från:
Kari Huhtala
Finlands Svenska Andelsförbund, (Simonsgatan 6), PB 77, 00101 HELSINGFORS.
Telefon +358 40 846 6704
E-post: kari.huhtala@pellervo.fi