Medlemmar

Pellervo Coop Center har omkring 240 medlemmar. I stort sett är alla andelslag i Finland direkt eller indirekt medlemmar i Pellervo. Dock utgör andelsbankerna över hälften av medlemmarna. På senare år har en majoritet av handelslagen (S-gruppen) blivit medlemmar i Pellervo.

Medlemsgrupperna i korthet

Andelsbanker i två olika grupper

OP-Gruppen är den ledande finansgruppen i Finland. Gruppen omfattar enskilda andelsbanker över hela Finland. De äger tillsammans OP-Andelslag, som bedriver mångsidig bank­-, placerings- och försäkringsverksamhet.

Vid sidan av OP-Gruppen fungerar ytterligare ett trettiotal lokala andelsbanker organiserade inom POP Bankgruppen. Gruppen har andelslaget Lokalandelsbankförbundet som centralorganisation.

Tradeka

Andelslaget Tradeka är ett konsumentandelslag grundat 1917. För ögonblicket betjänar Andelslaget över 200 000 medlemmar. Andelslaget Tradeka är ett administrativt andelslag, som äger aktiebolag Tradeka-Yhtiöt Oy (98%) och Tradeka-palvelut Oy, som ansvarar för Andelslagets verksamhet angående medlemsförmåner.

Handelslag

S-gruppen är en företagsgrupp inom handels- och servicebranschen som ägs av sina kunder. Gruppen omfattar regional handeslag Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK).

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

LokalTapiola har 19 lokala bolag, som lokalt erbjuder helhetstjänster inom försäkring, bank, sparande och placering i Finland. Gruppen inledde sin verksamhet år 2013 då Lokalförsäkringsgruppen och ömsesidiga försäkringsbolaget Tapiola fusionerades.

Skogsandelslaget Metsäliitto

Metsäliitto är ett av Europas största producentandelslag och ägs av ungefär 100 000 privata skogsägare. Inom skogssektorn fungerar också hybridmodellen, då Metsäliitto styr börsbolaget Metsä Board, ett av de ledande kartong- och pappersbolagen i Europa.

Valio och andesmejerierna

Valio Oy är ett aktiebolag som ägs till hundra procent av de producentägda mejeriandelslagen, Valio har till uppgift att förädla och marknadsföra mjölkprodukter på både hemmamarknaden och genom export.

Vid sidan av andelsmejerierna inom Valio finns en grupp mejerier som samarbetar med Arla-Ingman, som är det danska mejeriandelslaget Arlas dotterbolag i Finland.

Några regionala andelsmejerier är självständiga.

Köttandelslagen

Finland har två stora slakterier börsbolagen HKScan och Atria. Dessa är båda delägda av primära köttandelslag. Genom aktier med olika röstetal är de dock helt kontrollerade av köttandelslagen. Denna hybridmodell byggdes upp på 1990-talet, då den kooperativa köttbranschen behövde utomstående kapital för att genomföra de nödvändiga omstruktureringarna som stod för handen inför Finlands EU-medlemskap år 1995.

HKScan ägs och styrs av köttandelslaget LSO Andelslag. HKScan har under de senaste decennierna spridit sin verksamhet till Sverige, Baltikum och Danmark.

De nordligare köttandelslagen Itikka, Lihakunta och Österbottens Kött äger aktiemajoriteten i Atria. Atria är den största köttförädlaren i Finland, men har omfattande verksamhet i framför allt Sverige.

Husdjursförädling

Husdjursförädlingen i Finland sker huvudsakligen i kooperativ form. Andelslaget Faba ägs av husdjursföretagare. Faba erbjuder en omfattande tjänstehelhet för mjölk- och köttproducenter inom all avelsverksamhet. Tillsammans med husdjursfärädlingsföreningarna i Sverige och Danmark äger  Faba Viking Genetics, som är ett av världens ledande avelsföretag.

Äggandelslaget Munakunta

Andelslaget Munakunta äger 50 % av aktiebolaget Dava Foods Ab som sköter anskaffningen, förpackningen och markansföringen av ägg och äggprodukter i Finland. Den andra 50 % ägs av dansk DAVA Foods A/S. Munakuntas affärsverksamhet överfördes till Dava Foods Ab år 2015. Sedan dess fungerar andelslaget Munakunta som ägarandelslag mot Dava Foods och som kontaktyta till medlemmarna.

Övriga

Dessutom har Pellervo ett antal övriga andelslag, bland annat infraandelslag, SEO och några organisationer.