Stödmaterial

Andelslagets förvaltning

Styrelsens minneslista andelsföretag

Stordiaserier

[slideshare id=37452680&doc=grundaettandelslag2014-140729044932-phpapp02]

Publikationer om kooperationen

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande
Eliisa Troberg & Pekka Hytinkoski
Översättning: Aurora Troberg

Enighet ger styrka
Finlands Svenska Andelsförbund 80 år »

(i pdf-form)


KOOPERATION

ANSVARSFULLT INHEMSK ÄGANDE
I pdf-form

Skrifter från kooperationens urtid i Finland

KOOPERATIONEN I NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE
Finlands Sveska Andelsförbud, Helsingfors 1982, 98 s.

I pdf-form »

.

HUVUDDRAGEN AV ANDELSRÖRELSEN I FINLAND
Hannes Gebhard, Ilmari Rahola
Sällskapet Pellervo, 1939
I pdf-form », 174 sidor, 59 Mt

.

STADGAR FÖR ANDELSKASSAN
Sällskapet Pellervo, 1902
Pdf-form », 18 sidor, 4 Mt

.

STADGAR FÖR INKÖPS- OCH FÖRSÄLJNINGSSLAG
Sällskapet Pellervo, 1902
Pdf-form », 19 sidor, 4 Mt