Mihin Pellervo pyrkii vaikuttamaan 2023-2027?

Suomen taloudellisen tilan kohentaminen ja julkisen talouden sopeuttaminen ovat uuden eduskunnan ja kesällä muodostettavan hallituksen keskeisimpiä tavoitteita. Yhden toimen taikasauvaa ei ole vaan nippu erilaisia kipeitäkin ratkaisuja.  

Katse sopeutustoimien lisäksi on tärkeä pitää myös tulevassa kasvussa ja työllisyyden edistämisessä. Siinä keskeistä on, että politiikan toimet ruokkivat yritysten halua kehittyä ja mennä eteenpäin.  

Osuuskunnilla on suuri merkitys kasvun aikaansaamisessa. Nämä yritykset ovat osa suomalaisten arkea, tärkeitä työllistäjiä ja merkittäviä investoijia. Ne tuottavat verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä hyötyä jäsenilleen sekä hyvää paikallisesti, alueellisesti ja koko Suomelle.  

Yrityksillemme on tärkeää, että toimintaympäristö on yritysmyönteinen ja ennakoitavissa sekä yritysmuodon ominaispiirteet tunnistetaan ja huomioidaan päätöksiä tehtäessä. Tarvitaan myös enemmän sääntelyn purkua kuin lisäämisestä. Työvoimapulan ratkaisemisessa ei tule antaa vieraan pelolle valtaa ja verotuksen tulee kannustaa omistamaan ja yrittämään.  

Sote-palveluiden kulujen hillitsemiseen kohdistuu painetta. On huolehdittava, että monituottajamalli on täysimääräisesti käytössä ja osuuskuntapohjaiset toimijatkin ovat tasavertaisesti palvelutuottajina muiden kanssa. Tämä on yksi keino lisätä tuottavuutta ja samalla huolehtia palvelun tasosta. 

Energian saatavuus, hinta ja alkuperä ovat myös alkaneen vaalikauden keskeisiä asioita. Pellervossa nähdään, että yksi kehityssuunta tulee olemaan osuuskuntamalliin perustavat energiayhteisöt eli eri toimijoiden ja alueiden yhteenliittymät, jotka hyödyntävät yhteistä, omaa sähköntuotantoaan. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia energian alkuperästä ja syntyy kysyntää omalle tuotannolle. 

Kohtuuhintaisen ja asukaslähtöisen asumisen kehittämisessä on tarpeen jatkaa viime vaalikaudella toteutettujen asunto-osuuskuntapilottien kokemusten ja oppien pohjalta määrittelytyötä, jotta saadaan kirkastettua toimintamalli rahoituslain pohjaksi.   

Näiden asioiden edistämiseksi Pellervo tekee vaikuttamistyötä alkaneella vaalikaudella. Ensimmäinen etappi on hallitusohjelmaneuvotteluvaihe. Olemme myös käynnistämässä eduskunnan osuuskuntaryhmän toimintaa. 

Mari Kokko
Pellervon toimitusjohtaja

 

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.