Professori Eero Uusitalo in memoriam

Professori Eero Uusitalo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 5.12.2015 kotonaan Perniössä. Vain muutama päivä ennen kuolemaansa Eero oli luopunut pitkäaikaisesta puheenjohtajuudestaan Suomen Kylätoiminta ry:ssä. Eläkkeelle hän oli jäänyt emeritus maaseutuneuvoksena maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteerin tehtävästä kolme vuotta aikaisemmin.

Eero Uusitalon elämäntyöstä kylien elinvoimaisuuden edistämiseksi ja maaseutupolitiikan uudistamiseksi jää Suomalaisen maaseutupolitiikan historiaan vaikuttava jälki. Kokonainen aikakausi voitaisiin nimetä ”Eeron savotaksi”, joka kokosi valtakunnalliset toimijat yhteistyöhön, laati maaseutupoliittiset ohjelmat, ideoi ja suunnitteli, organisoi ja toteutti lukemattomia kylä- ja kuntahankkeita vertaisverkostoineen ja toimintamalleineen. Voimien kokoaminen yhteistyöhön hallinnon sektorirajojen yli sekä yksityisen, julkisen ja kansalaistoiminnan sektoreiden välinen sopimuksellisuus olivat uuden maaseutupolitiikan keskeistä työsarkaa. Eeron savotassa paikalliset toimijat ja hankkeiden tekijät edustivat asiantuntemusta, siihen eivät muodollinen hallinnollinen asema, poliittinen valta tai akateeminen titteli riittäneet. Moni urautunut ja vanhentunut käytäntö joutui taipumaan Eeron savotan ehtoihin. Uusi maaseutupolitiikka muutti käytäntöjä ja avasi avarampia näköaloja.

Eero Uusitalo ymmärsi suomalaisen maaseutupolitiikan kansainvälisen merkityksen. EU:n rakennerahasto-ohjelmat mahdollistivat uudenlaisia toimintamalleja maaseutupolitiikan instrumenteiksi. Niitä tehtiin Eeron johdolla tunnetuiksi myös OECD:n arvovaltaisilla politiikan arviointifoorumeilla. Eeron omat teokset ovat englanniksi käännettyinä innostaneet maaseudun ja erityisesti osuustoiminnan kehittäjiä ja päättäjiä esimerkiksi Afrikan osuustoiminnallisissa järjestöissä. Globaalin muutoksen aallokossa uusosuustoiminnan kaltaiset taloudellisen yhteistoiminnan uudet ratkaisut kokivat renessanssin. Niille Eero Uusitalo antoi varauksettoman tukensa kylien elinvoimaisuuden ja maaseutupolitiikan kehittämisvälineinä. Tuesta sai osansa myös Helsingin yliopiston osuustoimintainstituutti uusosuuskuntien edistämistä varten koulutuksen, neuvonnan ja oppimateriaalien avulla.

Taloudellisen yhteistoiminnan avulla pienistä puroista kasvaa voimaa, jota maaseudulta ei muutoin löydy myönteisen kehityksen käynnistämiseksi. Osuustoiminnan tutkijat, opettajat ja kehittäjät muistavat kiitollisuudella professori, maaseutuneuvos Eero Uusitalon elämäntyötä, hyvän ystävän sydäntä, päätä ja kättä.

Tapani Köppä
Shimelles Tenaw

Kirjoittajat ovat Eero Uusitalon ystäviä ja tutkimuskumppaneita.

Jaa artikkeli

Lue myös

Petition to the Government of Finland: Cooperatives should be a stronger part of school and university education!

A large number of Finnish business leaders and researchers appeal to the Ministers of Education and Culture to include the cooperative businesses model more strongly into the Finnish school education. The reason for this, is the common concern that the business and economic model represented by cooperative companies is now very poorly reflected in the education system.

Metsä Group toteutti yrityskulttuurin vastuullisuutta mittaavan eettisyysbarometrin toista kertaa

Vastuullinen yrityskulttuuri on yksi Metsä Groupin vuodelle 2030 asettamista kestävän kehityksen tavoitteista. Tavoitteen toteutumista mittaavan, toista kertaa toteutetun, eettisyysbarometrin tulosten mukaan lähes jokaisella tutkimuksen osa-alueella on tapahtunut parannusta verrattuna vuoden 2020 mittaukseen. Tutkimukseen vastasi yli 5 600 metsägroupilaista. Useita kehitystoimenpiteitä käynnistetään toiminnan eettisyyden edelleen parantamiseksi.

S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa ja varautuu vähentämään sähkönkulutustaan huippukulutuspiikeissä

S-ryhmä sitoutuu kantamaan oman vastuunsa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa. S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa yhdellä asteella. Lisäksi kaupparyhmässä varaudutaan vähentämään sähkönkulutusta valtakunnallisten huippukulutuspiikkien aikana aamukahdeksalta ja iltaviideltä. Myös henkilöstö osallistuu ideoimaan energiansäästövinkkejä.