OT-lehti: Vakuutusoikeus linjaa työosuuskuntia

Vakuutusoikeus tekee lähikuukausien aikana ratkaisun, joka koskettaa kaikkia Suomen työosuuskuntia. Kiistassa on kysymys siitä, kerryttääkö osuuskunnassa tehty työ ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa, uutisoi Osuustoiminta-lehti.

Kiista työssäoloehdon karttumisesta sai alkunsa jo vuonna 2014, kun Erityisalojen Toimihenkilöiden työttömyyskassa eväsi ansiopäivärahan Kulttuuriosuuskunta Komeetan käännöstöitä tekevältä työntekijältä. Lisäksi kassa päätti periä takaisin jo maksettuja ansiopäivärahoja.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi työntekijän valituksen. Lautakunta katsoi päätöksessään, että kyseisen henkilön ei voitu katsoa olevan työsuhteessa Kulttuuriosuuskunta Komeettaan. Päätöksestä valitettiin vakuutusoikeuteen kesällä 2016.

Työntekijällä oli voimassa oleva työsopimus. Komeetta seurasi hänen työaikaansa, ja hän teki työtään osuuskunnan omistamilla laitteilla. Näyttö ei kuitenkaan vakuuttanut muutoksenhakulautakuntaa.

Vuonna 1997 perustettu Komeetta on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista kulttuurialan osuuskunnista.

Työssäoloehdon kertyminen turvaa oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan tai peruspäivärahaan. Jos työssäoloehto ei kerry, palkansaaja joutuu hakemaan työmarkkinatukea Kelasta. Työmarkkinatuki on samansuuruinen kuin peruspäiväraha, mutta tiukemmin säädelty.

Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika on 13 kuukautta. Todennäköisesti tällä kertaa aikaa kuluu enemmän, koska kyseessä on merkittävä ennakkotapaus.

Vakuutusoikeus on omalla alueellaan korkein oikeusaste eli sen päätöksistä ei voi valittaa. Päätös jää voimaan ja muovaa olemassa olevaa oikeuskäytäntöä.

Käytännössä päätös voi olla kolmenlainen. Vakuutusoikeus voi hyväksyä tai hylätä Komeetan työntekijän valituksen. Kolmantena vaihtoehtona on asian palauttaminen työttömyyskassan valmisteltavaksi.

Perinteisesti vakuutusoikeus on kallistunut päätöksissään useammin työttömyyskassan kuin valittajan kannalle. Päätös tehdään oikeudessa kirjallisen aineiston perusteella, joten kumpikaan osapuoli ei voi täsmentää lausuntojaan suullisesti kuulemistilaisuudessa.

Kielteinen päätös todennäköisesti johtaa siihen, että osuuskunnassa tehty työ tulkitaan kassoissa aiempaa helpommin yrittäjätyöksi. Tämä haastaa työosuuskuntia miettimään entistäkin tarkemmin, miten työsuhteen ja työnantajastatuksen tunnusmerkit täyttyvät omassa yrityksessä.

Erityisen haastava tilanne on kulttuurialan osuuskunnille ja niille työosuuskunnille, joissa tehdään itsenäistä asiantuntijatyötä.

Kulttuuriosuuskunta Komeetassa vakuutusoikeuden päätöstä odotetaan jännittyneenä.

”On kummallista, että 1990-luvulla kannustettiin perustamaan osuuskuntia ja osuuskunnat saivat jopa perustamistukea. Nyt annetaan ymmärtää, että tämä ei olekaan oikea tapa työllistää”, toimistopäällikkö Kirsi Huhtala tiivistää OT-lehden haastattelussa.

OT-lehden juttuun

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.