Yhteistyön merkitys korostui Afrikan kehityksen edistämistä käsitelleessä webinaarissa

Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten osuuskunnat, ammatilliset koululaitokset, yliopistot ja paikalliset yritykset voivat edistää kehitystä Afrikassa.

Torstaina 27.5. järjestetyn Osuustoiminnan, koulutuksen ja yrittäjyyden vastuu kehityksen edistäjänä -webinaarista vastasivat yhteistyössä taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi ry, Espoon seudun koulutusyhtymä Omnia ja Pellervon taloustutkimus PTT ry.

Kovatasoiset keynote puhujat

Kansainvälisen Osuustoimintaliitto ICA:n presidentti Ariel Guarco muistutti videotervehdyksessään, että osuustoiminnan kehitys ei tapahdu vahingossa vaan tarvitaan tahtoa toimia ja tehdä töitä yhdessä. Hänen mukaansa käsillä on paradigman muutos globaalilla tasolla, jossa etsitään tietä uudenlaiseen tulevaisuuteen ja osuuskuntien pitää näyttää muille mallia, siinä miten yhdistää kannattava liiketoiminta ja yhteiskunnallinen vastuu.

ICA:n tärkeimpiä strategisia tavoitteita on osuustoiminnan identiteetin syventäminen osuuskuntien keskuudessa.  Guarcon mukaan asiassa pitäisi tehdä globaalisti enemmän yhteistyöltä.

Komissaari Jutta Urpilainen kertoi niin ikään videotervehdyksessä, että haluaa luoda vahvan ja kaikkia hyödyttävän kumppanuuden EU:n ja Afrikan välille. Avainasemassa ovat nuoret, jotka tarvitsevat sekä koulutusta että työpaikkoja. Urpilaisen uskoo, että osuuskunnilla inklusiivisina yritysmalleina on paljon annettavaa niin pienviljelijöille, naisille kuin nuortenkin osallistamiseen.

Laaja kattaus puhujia Suomesta ja Afrikasta

Keskustelijat olivat ruohonjuuritason toimijoita Suomesta ja Afrikasta sekä asiantuntijoita tiedeyhteisöistä, suomalaisista ja kansainvälisistä organisaatioista, ministeriöistä sekä tutkimus- ja opetuslaitoksista.

Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu esitteli Pellervon ja suomalaisen osuustoiminnan kehittymistä ja tulevaisuutta ja mitä Afrikan osuustoimintaliike voi siitä oppia. Omnian Shimelles Tenaw jatkoi samalla teemalla kertoen, miten osuuskunnat voivat auttaa afrikkalaisen virallisen ja epävirallisen talouden kehittymistä.

PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen avasi Ugandan pk-yrityksille suunnatusta hankkeesta tulleita oppeja. Ugandassa valtaosa ihmisistä on itsensä työllistäjiä, joten rahoituksen saaminen ja erityisesti riskienhallinta vakuuttamisen kautta on hankalaa. Tarvetta olisi keskinäisyydelle ja esimerkiksi osuuspankkien kautta saataville mikro-vakuutuksille.

Tilaisuus päättyi kahteen paneeliin, joissa keskusteltiin hyvien käytäntöjen jakamisesta ja yhteistyömahdollisuuksista suomalaisten ja afrikkalaisten yliopistojen välillä sekä osuuskuntien merkityksestä nuorten ja naisten osallistamisessa. Ensimmäisessä paneelissa keskustelivat ICA Afrikan aluejohtaja Chiyoge B. Sifa, suunnittelija Pekka Hytinkoski Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutista sekä professori Managasini Katundu ja yliopistolehtori Neema Kumburu Tansanian Moshi osuustoimintayliopistosta.

Toisen paneelin keskustelijoina olivat varakansleri, professori Faustine Bee Dodoman yliopistosta Tansaniasta sekä Suomen ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja Laura Desmoulin.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.