Kansainvälinen osuustoimintaliitto tuomitsee Afganistanin siviilejä ja erityisesti naisia vastaan tehdyt väkivaltaisuudet ja kehottaa pikaisesti maailmanlaajuista yhteisöä toimiin

Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n tasa-arvokomitea tuomitsee julkilausunnossaan Afganistanin siviilejä vastaan tehdyt väkivaltaisuudet, erityisesti naisiin kohdistuvat julmuudet, ja kehottaa pikaisesti maailmanlaajuista yhteisöä toimiin, joilla suojellaan ja varmistetaan, ettei naisten ihmisoikeuksia enää loukata.

"Kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen myötä kansainvälinen yhteisö on sitoutunut ponnistelemaan sen eteen, että ketään ei jätetä, ja kaikkien tulee nyt toimia yhdessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ihmislähtöisten yritysten naisedustajina ilmaisemme olevamme erittäin huolissamme naisten ja tyttöjen tulevaisuudesta Afganistanissa. Olemme sitoutuneita kansainvälisesti sovittuihin osuustoiminta-arvoihin, kuten itseapuun, tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja demokratiaan sekä sen toimintaperiaatteisiin: vapaaehtoiseen ja avoimeen jäsenyyteen, demokraattiseen jäsenhallintoon sekä yhteisöstä huolehtimiseen. Jaamme Agenda 2030 näkemyksen maailmasta, joka sisältää rauhanomaiset, oikeudenmukaiset ja osallistavat yhteisöt, jotka ovat vapaita pelosta ja väkivallasta. Kutsumme maailmanlaajuista yhteisöä seisomaan Afganistanin naisten rinnalla yhteisen toiminnan kautta!

Kehotamme Yhdistyneitä Kansakuntia ja maailmanlaajuista yhteisöä ryhtymään konkreettisiin toimiin sekä käyttämään resursseja Afganistanista peräisin olevien naisten ja tyttöjen tukemiseksi erityisesti vastaamalla heidän kohtaamiinsa sukupuolittuneisiin haavoittuvuuksiin ja haasteisiin."

María Eugenia Pérez Zea, ICA:n tasa-arvokomitean puheenjohtaja

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.