Kansainvälinen osuustoimintaliitto tuomitsee Afganistanin siviilejä ja erityisesti naisia vastaan tehdyt väkivaltaisuudet ja kehottaa pikaisesti maailmanlaajuista yhteisöä toimiin

Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n tasa-arvokomitea tuomitsee julkilausunnossaan Afganistanin siviilejä vastaan tehdyt väkivaltaisuudet, erityisesti naisiin kohdistuvat julmuudet, ja kehottaa pikaisesti maailmanlaajuista yhteisöä toimiin, joilla suojellaan ja varmistetaan, ettei naisten ihmisoikeuksia enää loukata.

"Kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen myötä kansainvälinen yhteisö on sitoutunut ponnistelemaan sen eteen, että ketään ei jätetä, ja kaikkien tulee nyt toimia yhdessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ihmislähtöisten yritysten naisedustajina ilmaisemme olevamme erittäin huolissamme naisten ja tyttöjen tulevaisuudesta Afganistanissa. Olemme sitoutuneita kansainvälisesti sovittuihin osuustoiminta-arvoihin, kuten itseapuun, tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja demokratiaan sekä sen toimintaperiaatteisiin: vapaaehtoiseen ja avoimeen jäsenyyteen, demokraattiseen jäsenhallintoon sekä yhteisöstä huolehtimiseen. Jaamme Agenda 2030 näkemyksen maailmasta, joka sisältää rauhanomaiset, oikeudenmukaiset ja osallistavat yhteisöt, jotka ovat vapaita pelosta ja väkivallasta. Kutsumme maailmanlaajuista yhteisöä seisomaan Afganistanin naisten rinnalla yhteisen toiminnan kautta!

Kehotamme Yhdistyneitä Kansakuntia ja maailmanlaajuista yhteisöä ryhtymään konkreettisiin toimiin sekä käyttämään resursseja Afganistanista peräisin olevien naisten ja tyttöjen tukemiseksi erityisesti vastaamalla heidän kohtaamiinsa sukupuolittuneisiin haavoittuvuuksiin ja haasteisiin."

María Eugenia Pérez Zea, ICA:n tasa-arvokomitean puheenjohtaja

Jaa artikkeli

Lue myös

Data ja yhteistyö – näihin kiteytyy niin suurten kuin pienten yritysten vastuullisuustyö lähivuosina

Yritysten toimintakenttä on valtavassa muutoksessa. Vaikka jatkuvasti lisääntyvä ja kiristyvä kestävyyssääntely ei välttämättä suoraan koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, välillisesti pankkien ja rahoittajien kautta sekä osana arvoketjuja vaikutuksilta ei voi välttyä. Pellervo järjesti 18.1. tilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä mitä pk-yritykset voivat odottaa ja miten niiden tulisi toimia jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa, jotta niiden toimintaedellytykset markkinoilla säilyvät

LPOnet digipalveluosuuskunnalle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt koko Itä-Uudellamaalla toimivalle asiakasomisteiselle LPOnet Osk:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Paikallisena asiakasomisteisena digipalveluoperaattorina tuomme missiomme mukaisesti lisää elinvoimaa Itä-uusmaalaisille asukkaille ja yrityksille. Kotimaisuudesta viestivä Avainlippu-tunnus on meille tärkeä tapa konkretisoida kuinka vastuullinen, asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen toimintatapamme on.

Metsä Group järjesti toimittajilleen vastuullisuuskilpailun – voittaja Soilfood

Soilfood Oy valittiin voittajaksi Metsä Groupin toimittajien vastuullisuuskilpailussa. Yritys valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista maanparannusaineita maatiloille ja uusioraaka-aineita teollisuudelle. Metsä Group haastoi tänä vuonna palvelu- ja tavarantoimittajat ensimmäistä kertaa vastuullisuuskilpailuun, johon osallistui yhteensä 92 ehdotusta.

OP Ryhmä julkaisee tiekartan luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Suuryritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota luontokadon pysäyttämiseen, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edistääkseen luonnon monimuotoisuutta sekä paikallisesti että asiakasvaikutustensa osalta OP Ryhmä julkaisee luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartta on osa OP Ryhmän vastuullisuusohjelman toteutusta ja sisältää toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta edistetään OP Ryhmässä lähivuosina.