Kansainvälinen osuustoimintaliitto tuomitsee Afganistanin siviilejä ja erityisesti naisia vastaan tehdyt väkivaltaisuudet ja kehottaa pikaisesti maailmanlaajuista yhteisöä toimiin

Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n tasa-arvokomitea tuomitsee julkilausunnossaan Afganistanin siviilejä vastaan tehdyt väkivaltaisuudet, erityisesti naisiin kohdistuvat julmuudet, ja kehottaa pikaisesti maailmanlaajuista yhteisöä toimiin, joilla suojellaan ja varmistetaan, ettei naisten ihmisoikeuksia enää loukata.

"Kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen myötä kansainvälinen yhteisö on sitoutunut ponnistelemaan sen eteen, että ketään ei jätetä, ja kaikkien tulee nyt toimia yhdessä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ihmislähtöisten yritysten naisedustajina ilmaisemme olevamme erittäin huolissamme naisten ja tyttöjen tulevaisuudesta Afganistanissa. Olemme sitoutuneita kansainvälisesti sovittuihin osuustoiminta-arvoihin, kuten itseapuun, tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja demokratiaan sekä sen toimintaperiaatteisiin: vapaaehtoiseen ja avoimeen jäsenyyteen, demokraattiseen jäsenhallintoon sekä yhteisöstä huolehtimiseen. Jaamme Agenda 2030 näkemyksen maailmasta, joka sisältää rauhanomaiset, oikeudenmukaiset ja osallistavat yhteisöt, jotka ovat vapaita pelosta ja väkivallasta. Kutsumme maailmanlaajuista yhteisöä seisomaan Afganistanin naisten rinnalla yhteisen toiminnan kautta!

Kehotamme Yhdistyneitä Kansakuntia ja maailmanlaajuista yhteisöä ryhtymään konkreettisiin toimiin sekä käyttämään resursseja Afganistanista peräisin olevien naisten ja tyttöjen tukemiseksi erityisesti vastaamalla heidän kohtaamiinsa sukupuolittuneisiin haavoittuvuuksiin ja haasteisiin."

María Eugenia Pérez Zea, ICA:n tasa-arvokomitean puheenjohtaja

Jaa artikkeli

Lue myös

Lisää uusiutuvaa energiaa: 10 000 uutta aurinkopaneelia S-ryhmän toimipaikkoihin

S-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja kuluttaja. Tällä hetkellä noin 100 000 aurinkopaneelia tuottaa S-ryhmän myymälöihin, hotelleihin ja logistiikkakeskuksiin sähköä eri puolilla maata. S-ryhmän toimipaikkoihin eri puolilla Suomea aiotaan rakentaa lähes 10 000 uutta aurinkopaneelia tänä vuonna. Kesähelteillä paneelit voivat tuottaa hetkellisesti koko myymälän tarvitseman sähkön. Kaupparyhmän omat tuulivoimalat tuovat kuitenkin eniten virtaa.

Arinalta jälleen 50 000 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan

Arina on jakanut vuodesta 2013 alkaen vuosittain 50 000 € lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Tukea ovat voineet hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt sekä muut yhteisöt, jotka kohdentavat tuen lasten ja nuorten toimintaan. Tänä keväänä ehdokkaiksi äänestykseen hyväksyttiin yhteensä 102 yhteisöä.

Osuuskunta Maitomaa tuo hiilijalanjäljet maitohyllyille ensimmäisenä Suomessa

Savolainen Maitomaa jatkaa ponnistelujaan kestävämmän maidontuotannon puolesta painamalla maitojensa tuotekohtaiset hiilijalanjäljet tölkkeihin ensimmäisenä meijerinä Suomessa. Merkinnän on tarkoitus auttaa kuluttajia arvioimaan, mistä omien ruokavalintojen kasvihuonekaasupäästöt koostuvat, mutta myös kertoa työstä, jota meijerillä tehdään hiilijalanjäljen pienentämiseksi.Pakkausmuutoksellaan meijeri haastaa myös muita toimijoita päästöavoimuuteen.

Valiolta uusi taloudellinen kannustin maitotilayrittäjille: tavoitteena lisätä lehmien laidunnusta, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia

Valio uudistaa 1.5.2023 maitotilojen vastuullisuusohjelman. Jatkossa tilat voivat saada maitolitroilleen hintalisää lehmien laiduntamisesta ja ulkoilusta, luonnon monimuotoisuutta tukevasta viljelystä ja tilan hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävästä työstä. Uudistus on merkittävä myös maatalouden isossa kuvassa, sillä noin 80 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta on Valion vastuullisuusohjelman piirissä. Uudistuksen jälkeen Valio maksaa lainsäädännön vaatimukset ylittävistä toimenpiteistä lähes 50 miljoonaa euroa omistajilleen eli osuuskuntien kautta maitotiloille.