Pellervon Aamussa todettiin, että keskinäisyydellä on painava kansallinen merkitys ja kilpailuetuna nykyarvoja puhutteleva yritysmalli

”Keskinäinen yhtiö on asiakkaidensa omistama riskienhallinnan työkalu, jonka toiminnot ja arvot on optimoitu tuottamaan asiakkaille hyötyä ja arvoa kuluttajina”, määritteli Helsingin yliopiston tutkijatohtori Antti Talonen Pellervon Aamussa 16. syyskuuta. Hänen kanssaan tästä heikosti tunnetusta osuustoiminnan muodosta oli keskustelemassa LähiTapiola Pääkaupunkiseudun hallituksen puheenjohtaja, moniyrittäjä Tom Nickels.

Syksyn ensimmäisen Pellervon Aamun ajatustenvaihto lainehti vilkkaana keskinäisyyden perusolemuksesta digitaalisuuden merkitykseen, yhtiömuodon vastuullisuuteen ja sen kiinnostavuuteen etenkin nuorten keskuudessa.

Maailman johtaviin kuuluvan keskinäisyystutkijan ja monipuolisesti yritysmaailmaa tuntevan hallitusammattilaisen keskustelussa pohdittiin paljon asioita tasolla, joka on erittäin kiinnostavaa myös muiden kuluttajaomisteisten osuustoimintayritysten näkökulmasta.  


Keskinäisillä yhtiöillä isot pääomat sijoitettavanaan

”Keskinäisillä yhtiöillä on aivan painava yhteiskunnallinen merkitys: Suomi on pääomaköyhä maa, joten ilman keskinäisiä yhtiöitä meillä olisi merkittävä kansallinen varallisuus, johon meillä ei olisi päätäntävaltaa – kuten esimerkiksi Balkanin maissa on. Niissä ulkomaiset yhtiöt tulevat ja imevät pääomat, jolloin ne maat pysyvät tulevaisuudessakin aika pääomaköyhinä. Tästä syystä meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että keskinäisillä yhtiöillä menee tulevaisuudessakin erinomaisesti,” Antti Talonen kuvasi yhtiömuodon merkitystä.

Tom on itse ollut perustamassa kahta Euroopan-laajuisesti menestynyttä osakeyhtiötä, Satamaa ja Avausta, ja hän todisti samaa:

”Olen itse nähnyt monta kertaa, miten tärkeää on kotimaisen sijoittajan lähteminen mukaan yritykseen, jolla on jo hyvää liiketoimintaa. Näin sitä on saatu kasvuun. Enkä nyt puhu nyt omista yrityksistäni. Keskinäisellä yhtiöllä – kun on paljon sijoitusvarallisuutta – on erityinen vastuu sijoittaa sitä kestävästi ja pitkäjänteisesti, vastuullisesti vaikkapa ympäristö- tai tasa-arvonäkökulmasta.”

Talosen mukaan on selvää, että sijoitustoiminta ei voi tuottaa tappioita. Silti on aidosti osoitettavissa, että keskinäiset yhtiöt allokoivat sijoituksiaan merkittävästi takaisin omaan yhteisöönsä.

Asioita tehdään paljon hyvin keskinäisissä yhtiöissä – siis että yhtiömuoto on aidosti kilpailuetu. Mutta se mikä on heikkoa, on näistä asioista viestiminen.  

Asiakaskokemus on keskinäisyyden ytimessä

Tom Nickels kertoi, että koko hänen ammatillisen uransa ytimessä on ollut asiakaskokemus ja sen parantaminen. Tämä sai hänet kiinnostumaan myös keskinäisyydestä: Näissä yhtiöissä asiakas on aivan varmasti keskiössä. Yritysmuotoon on sisäänrakennettu keskittyminen asiakashyötyyn ja -kokemukseen.

”Haluan aina etsiä tapoja nähdä asioita uudella tavalla. Koen, että keskinäisissä yhtiöissä hyöty tulee tulevaisuudessa syntymään eri tavalla kuin se on tähän asti syntynyt. Näen, että keskinäisissä yhtiöissä on tarve uudistua ja siksi pidän niitä kiinnostavana paikkana katsoa, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.”

Hän sanoi uskovansa vahvasti, että keskinäisyys muuttuu, koska yhteiskunnassamme vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan ihan valtavasti.

”Osuustoiminnallisten yhtiöiden on pakko olla vastuullisia, koska muuten et voi tuottaa asiakkaalle hyötyä. Se on sisäänrakennettu yhtiömuotoon. Minusta tässä on tavallaan valmiina tuleva kysyntä vastaaville yhtiöille.”

Osuustoiminnallisten ja keskinäisten yhtiöiden merkitys vain kasvaa yhteiskunnallisten haasteiden ja niiden merkityksen kasvun myötä, Tom Nickels korosti.

Avaimet maailman nopeaankin muuttamiseen olemassa

Antti Talonen kiteytti, että hänestä keskinäisten yhtiöiden menestystekijä tulevaisuudessa on juuri keskinäisyys – ja se suhteen ollaan paljolti jo erinomaisessa vauhdissa. Asioita tehdään kilpailuetua tuottavasta näkökulmasta aidosti hyvin.

Keskeistä tulevaisuuden kannalta on tietenkin se, miten uudet sukupolvet ottavat yhtiömallin omakseen. Tom Nickels totesi, ettei ole siitä kovin huolissaan:

”Nuoret ovat väestöryhmistä kaikkein kiinnostuneimpia samasta arvopohjasta, mikä keskinäisyydessä jo on. Näen, että yhteiskunnan arvopohja muuttuu meille edelleen suotuisaan ja hyvään suuntaan.

Antti Talonen arvioi vielä, että kun omistajat saadaan sitoutettua muutokseen, se voi tapahtua nopeasti. Jopa globaalilla tasolla vaikuttavuus voi olla huikeaa, onhan valtavien sijoituspääomien yhtiöitä omistavia asiakkaita maailmassa yhteensä peräti miljardi henkeä.

Katso tallenne (kesto 52 min)

Jaa artikkeli

Lue myös