Maito-osuuskunnat avainasemassa sektorin kilpailukyvyn parantamisessa

Tuottajaosuuskuntien Eurooppajärjestö Cogeca järjesti keskiviikkona 29.6. Maitoalan Business Forumin Brysselissä. Seminaarissa todettiin, että maito-osuuskunnat ovat avainasemassa sektorin kilpailukyvyn parantamisessa sekä maidontuottajien pitkän aikavälin taloudellisen aseman turvaamisessa.

Cogecan puheenjohtaja Thomas Magnusson painotti miten merkittävällä tavalla maito-osuuskunnat auttavat maidontuottajia saamaan paremman hinnan sekä miten tärkeää osuuskuntien kehittäminen on erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa: ”EU:n maitomarkkinat ovat vakavassa kriisissä ja hintataso on romahtanut yli 40% siitä mitä se oli kaksi vuotta sitten, minkä lisäksi hintojen vaihtelu markkinoilla kasvaa jatkuvasti”.

Magnusson kertoi, että EU komission hiljattain tekemä tutkimus vahvistaa, että osuuskuntien suuri markkinaosuus tietyllä sektorilla tai maassa voi nostaa hintatasoa ja vähentää hintojen vaihtelua, kuten nyt näemme maitosektorilla. On siis elintärkeää rohkaista maito-osuuskuntien perustamista ja kehittymistä. Maito-osuuskunnat tarjoavat ainutlaatuisia taloudellisia etuja viljelijäjäsenilleen, koska ne tarjoavat myyntikanavia, kilpailukykyisemmät ostohinnat ja turvatut tulot sekä suotuisammat pitkän aikavälin näkymät.

Magnusson kuitenkin muistutti, että hyvä hallinto on avainasemassa. Suurimmissakin kansainvälisissä maito-osuuskunnissa hallintorakenne on hyvin kehittynyt ja viljelijäjäsenen ääni kuuluu ja heillä on vaikutusvaltaa päätöksiin.

”Maitotuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan 2% vuodessa maailmanlaajuisesti, joten alan on oltava kilpailukykyinen hyödyntääkseen markkinoiden mahdollisuudet ja osuuskunnat mahdollistavat tämän viljelijöille. Maito-osuuskunnilla on merkittäviä mahdollisuuksia joillakin kasvavilla markkinasegmenteillä EU:ssa sekä maailmanmarkkinoilla. Lisäksi on mahdollisuuksia edelleen investoida innovatiivisiin ratkaisuihin, kuten resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen. EU maiden välillä voisi myös olla enemmän rajat ylittävää yhteistyötä”, Magnusson lisää.

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.