Yhteistyössä kestävämmän maa- ja metsätalouden puolesta – FFD on jo vuosikymmenen tukenut globaalin etelän tuottajia

Paikallinen toiminta, mutta globaali vaikuttaminen ovat Food and Forest Development Finland – FFD:n työn kulmakivet. FFD aloitti toimintansa globaalin etelän tuottajajärjestöjen ja osuuskuntien tukemiseksi 10 vuotta sitten – juhlaseminaari järjestetään 12.10. Helsingissä. Vuosikymmen on osoittanut, että pohjoisen ja etelän tuottajien kysymykset ja haasteet ovat usein hyvin samankaltaisia ja oppimisprosessi kulkee molempiin suuntiin.

Osaamisella kohti kestävyyttä

Maailman pienviljelijät muodostavat noin neljänneksen koko maapallon väestöstä, mutta he tuottavat lähes puolet koko maailman ruuasta. Monessa maassa maaperän, puiden ja luonnonvarojen tulevaisuus riippuu heistä. Valitettavasti monet näistä viljelijöistä kamppailevat köyhyyden kanssa ja joutuvat tekemään kestämättömiä ratkaisuja vain selvitäkseen. Lisäksi nuoret näkevät yhä harvemmin tulevaisuutensa maataloudessa, mikä uhkaa alaa pitkällä aikavälillä. Juuri näiden haasteiden takia Pellervo, MTK, SLC ja ProAgria perustivat 10 vuotta sitten FFD:n (Food and Forest Development Finland).

Maa- ja metsätalous tarvitsevat kestävämpiä ja tehokkaampia malleja, joita FFD kehittää osuuskuntien ja järjestöjen kanssa. Maaperän kunnon parantaminen, digitaaliset ratkaisut, laatu- ja järjestöosaaminen sekä liiketalouden perussäännöt tehostavat toimintaa ja avaavat ovia tulevaisuuden maa- ja metsätaloustuottajille kaikkialla maailmassa.

FFD ei ainoastaan tarjoa neuvontaa, vaan myös konkreettista tukea tuottajajärjestöille ja osuuskunnille Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tuottajat näissä maissa osallistuvat aktiivisesti ympäristön suojelemiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

He istuttavat puita, suojelevat metsiä ja pyrkivät parantamaan maaperän hiilensidontaa. Lisäksi he toteuttavat toimia eroosion vähentämiseksi, edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua, keräävät sadevettä ja varautuvat tulviin. On merkillepantavaa, että vaikka alle kaksi prosenttia kaikesta ilmastorahoituksesta saavuttaa tuottajat, he ovat silti aktiivisesti mukana ilmastotyössä, sanoo FFD:n toiminnanjohtaja Tiina Huvio.

Vaikutuspiirissä 500 000

Viljelijöiden taitojen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen ovat avainasemassa perheiden tulotason nostamisessa. Kuitenkin vielä tärkeämpää on viljelijöiden itsetunnon kasvattaminen ja usko omiin mahdollisuuksiinsa. Viime vuonna FFD:n hankkeissa 16 130 henkilöä kehitti taitojaan, mikä mahdollisti lisätuloja 80 650 ihmiselle Hondurasissa, Keniassa, Nepalissa, Tansaniassa, Ugandassa ja Vietnamissa. Vuoden aikana istutettiin 2,4 miljoonaa puuntainta, jotka kasvoivat talousmetsissä laajentaen metsäpinta-alaa.

Kymmenen vuoden aikana FFD on tukenut suoraan 108 000 tuottajaa 11 eri maassa: Afrikassa, Aasiassa ja Keski-Amerikassa. Laajemmin tarkasteltuna FFD:n toiminta on vaikuttanut arviolta 500 000 ihmisen elämään ja hyvinvointiin, kun otetaan huomioon myös heidän perheensä ja muut hankkeissa mukana olevat toimijat.

Juhlaseminaari 12.10. Helsingissä

Vuosikymmen tuloksia ja vaikutuksia juhlitaan 12.10. Helsingissä Metsä Groupin tuella järjestettävässä seminaarissa. Mukana on myös kansainvälisiä vieraita, jotka ovat olleet mukana FFD:n hankkeissa Tansaniassa ja Vietnamissa.

Seminaarissa arvioidaan FFD:n tähänastista työtä ja saavutettuja tuloksia sekä katsotaan tietysti eteenpäin siihen, mikä on tuottajien rooli kestävässä ja vastuullisessa ruokajärjestelmässä.

  • Miten tuottajat voivat vahvistaa osaamistaan ja lisätä tuotantonsa ekologista kestävyyttä säilyttäen samalla sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden?
  • Miten hyödyt ja riskit pitäisi jakaa ruokajärjestelmän eri toimijoille? Mikä on tuottajajärjestöjen rooli?
  • Miten hyödynnämme suomalaista osaamista ja onko se aina relevanttia etelän toimijoille?
  • Miten löytää tasapaino kestävän luonnonvarojen ja veden käytön ja maatalouden välillä?

Seminaarin aikana julkaistaan ​​myös FFD:n 10-vuotisjulkaisu. Lisätietoa 10-vuotisseminaarin ohjelmasta löydät osoitteesta www.ffd.fi/ffd10.

Lue myös FFD pähkinänkuoressa: https://www.ffd.fi/ffd-phkinnkuoressa

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.