Vastuullisuus, kestävyys ja aktiivinen jäsenyys – Osuuskunta Tradekan hallitus tarttui haasteeseen ja pohti osuuskuntaidentiteettiä

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA selvittää parhaillaan, tulisiko osuuskunnan määritelmää tai osuustoiminnan periaatteita ja arvoja muuttaa. Tarkoituksena on kirkastaa osuuskunnan erityispiirteet ja testata, kuinka hyvin nykyiset arvot ja periaatteet erottavat osuuskunnat muista liiketoimintamalleista. Avuksi tähän työhön ICA on kutsunut kaikkia osuuskuntia.

Osuuskunta Tradekan hallitus tarttui haasteeseen osana strategiakeskustelujaan. Osuuskuntaidentiteetistä keskusteltiin ja sitä työstettiin ryhmissä strategiakokouksessa. Jo ennen kokoustaan hallitus virittäytyi aiheeseen vastaamalla Pellervon laatimaan Osuuskuntaidentiteetti -kyselyyn. Tausta-aineistoihin kuuluivat myös kesäkuun Pellervon Aamun keskustelu Osuuskuntaidentiteetti yrityksen tukijalkana sekä Tradekan oman Ei pelkkää puhetta -podcastin jakso, jossa pohditaan osuuskuntamuotoisen yrityksen erityispiirteitä. Ryhmätöiden tulokset purettiin yhdessä ja niistä koostettiin lausunto, jonka Osuuskunta Tradekan hallitus käsitteli ja joka toimitettiin ICA:lle.

Identiteettipohdinta hyvä osa strategiatyötä

Osuuskuntaidentiteettiä käsittelevä keskustelu ja pohdinta koettiin Osuuskunta Tradekan hallituksessa mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi, mutta myös vaikeaksi. Työpajatyöskentelyn yhteydessä hallitus totesi, että itse matka on yhtä tärkeä kuin määränpää; lopputuloksena syntyvän lausunnon lisäksi suurta merkitystä koettiin olevan sillä, että hallitus pysähtyi pohtimaan aihetta ja keskustelemaan siitä. Työskentelyn vaikuttavuudesta kertoo se, että käytyä keskustelua ja laadittua lausuntoa hyödynnetään myös osana Tradekan omaa strategiatyötä.

Mikä sitten erottaa osuustoiminnan muusta liiketoiminnasta? Tradekan hallitus nosti esiin tärkeänä näkökulmana, että tässä ajassa osuustoiminnan eettiset arvot konkretisoituvat panostuksena sekä ihmiset että ympäristön huomioivaan kestävään yritystoimintaan.  Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneet edistämään vastuullisuutta omien kuluttajavalintojensa kautta ja osuuskunnan jäsenyys tai asioiminen osuustoiminnallisessa yrityksessä voi olla aktiivinen keino suosia vastuullisesti toimivaa yritystä.

Tradekan hallitus summasi, että vastuullisuus, kestävyys ja aktiivinen jäsenyys ovat asioita, joiden varaan osuustoiminnallisten yritysten kannattaa tulevaisuudessakin rakentaa toimintaansa ja niistä syntyy osuuskunnille myös kilpailuetua.

Miten osuustoimintaidentiteetti teidän osuuskunnassanne nähdään? Me tradekalaiset kannustamme kaikkia, niin osuuskuntia, osuuskunta-aktiiveja tai muuten vaan asiasta kiinnostuneita tarttumaan ainutlaatuiseen tilaisuuteen vaikuttaa osuuskuntaidentiteetin määrittelyyn tulevaisuudessa. Helpoiten se onnistuu vastaamalla Pellervon laatimaan kyselyyn, jolla kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä osuuskuntaidentiteetistä.

Satu Niemelä
Kirjoittaja on Tradeka Osuuskunnan vastuullisuusjohtaja

Jaa artikkeli

Lue myös

No posts found.